Sendika.Org Yazıları

1 912 913 914 915 916 926 8226 / 8328
Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı yürüyüşle miting alanına ulaşan emekçilere yol boyunca Bolu halkının balkonlara çıkarak alkışlarla destek verdiği gözlendi. ...
Futbolun "özünde, on birerden yirmi iki oyuncunun çeşitli kurallar ve kurgulara bağlı olarak, topu karşı tarafın kalesine sokma esasına dayanan basit bir oyundur" şeklinde yapılan tarifi futbol oyunun ...
Genelkurmayın etkinlik alanındaki Milli Savunma Bakanlığı'nı bir yana bırakırsak, Türkiye'nin dış politika ilişkilerini planlayan ve yöneten Dışişleri Bakanlığı'ndaki politika belirleme süreçlerinde g ...
Güvencesiz ve kuralsız çalışma tüm dünyada oldukça yaygın bir olgu. Bu olgu ülkemiz gibi sömürge ülkelerde olduğu kadar ABD gibi emperyalist ülkelerde de pek çok benzer niteliği taşıyarak yaşanmakta. ...
Neden dar alan? Malum: Dünyanın en borçlu ülkelerinden biri durumuna düşünce, borçları çevirme ve faizleri ödeme en ön plana geçip ve bunların tahsili için IMF dizginleri ele geçirince, gerçek iktidar ...
Hiçte kolay bir iş değil BEDAŞ'ta olmak.Gerçi BEDAŞ işçisi doğrudan BEDAŞ'ın değil, taşeron firmanın işçisidir. Ama yakasında BEDAŞ kartı taşır ve BEDAŞ işçisi olarak tanımlanır. Taşeron işçi aslın ...
Devlet personel rejimi değişiyor. Üzerinde çalışılan reform taslağında devlet memurlarının dörte üçü, sözleşmeli personel olacak, kamuda eşit işe eşit ücret gelecek. Aralarında sağlık ve teknik hizmet ...
Kimileri sendikaları daha fazla para kazanmak için bir amaç olarak görürken kimileri de siyasal anlamda kazanımları için bir araç olma işlevinde görmekten kaçınmamakta. Bir üçüncü bakışa göre ise send ...
DİE'nin de uyguladığı ILO yönteminde, çeşitli nedenlerle daha önce çalıştığı işinden uzaklaştırılmış ve işine geri çağrılmayı beklediği için başka bir iş aramayan ile bölgede iş bulunmadığına inandığı ...
1 912 913 914 915 916 926 8226 / 8328