Sendika.Org Yazıları

1 2 3 4 5 952 27 / 8566
Malta dendiğinde akla gelen ilk şey de “ucuz dil okulu”. Bu sektör o kadar gelişmiş ki dil okulları zamanlar tatil köyleri ve gece kulüpleri açmışlar. Uçaktan inip kalacağım şehir olan St. Julians’a g ...
Son 5 yılın istatistiklerine bakarak söylersek Galatasaray’ın gruptan çıkma olanağının olmadığını söylemek kehanet olmasa gerek. Ama mesele bu değil… Mesele, Türkiye futbolunu yönetenlerin, yani futbo ...
Patriarka aracılığıyla “ev kadını” haline getirilen bağımlı-kadının, erkek işçinin emek gücünün yeniden üretiminde “değişmeyen emek” olarak karşılık bulan, dolayısıyla değer ve artık değer üretmeyen e ...
Nadira Kadirova’nın kanı yerden bağırıyor. İktidarın sessizliği ise çaresizliğinden. Tek çaresi bizim sessizliğimiz. Sessiz kalmayalım ...
Umutsuz olmamak gerekiyor. Çünkü gelinen nokta itibariyle, kapitalizmin krizi ve neoliberalizmin iflası, dünya işçi sınıfına ve emekçi halklarına sömürüden ve her türden baskıdan kurtarabilecek emek, ...
Sözüm ona “savaşı bitirmek için” uygulanan yaptırımların esas amacı ülkeleri felakete sürüklemek ve kolayca teslim almak. Açık savaşın yanında uygulanan bu ambargolar, bir ülkenin tamamını hedef alan ...
Peki deprem sonrasında iletişim kurmayı başaranlar bunu nasıl yaptılar? Mobil hatlarda yaşanan sorun sabit ses, geniş bant ve fiber altyapısında yaşanmadı. Bu nedenle de deprem sonrasında Wi-Fi erişim ...
Necmettin Ankara’ya döndüğünde Bingöl cezaevindedir. İki arkadaş tellerin arkasından görüşürler. Necmettin, Yapı İşçileri Sendikası’yla bağ kurar ve ODTÜ inşaatlarının örgütlenmesinde çalışmaya başlar ...
Egemen fraksiyonlar “Aman, dikkat!” demişler birbirlerine sanki, “aramızdaki gerilimin fırsat kollayan kimilerine malzeme olmasına izin vermeyelim!” ...
1 2 3 4 5 952 27 / 8566