Sendika.Org Yazıları

1 2 3 4 5 943 27 / 8486
Japonya’daki bir kapsül hostel sizi geleceğe götürebilirken Karayipler’de bir coco-taksi ya da Doğu Avrupa’da dökülen bir otobüs sizi geçmişe götürebilir. Bu etkiyi Belarus gezimin hemen her dakikasın ...
Negatif faize sahip tahvillerin değerinin 15 trilyon dolar gibi devasa bir boyuta erişmesi ve bunun 12 Merkez Ekonomi’de yaşanıyor olması, ABD’nin (kısmen bu gelişmeden yola çıkarak) kendi finans kapi ...
Hepimizin hikâyesinde ince bir direniş var. Ne kadar görünmez, duyulmaz, bilinmez olursa olsun biz, birbirimizi bu ince direnişlerden tanırız. Şimdi de eşit, özgür ve sömürüsüz bir yaşam için hep birl ...
“Suriyeliler geri gönderilsin” söylemi Suriyelileri göndermekten çok Türkiyelileri gerici şoven bir çizgide hizalamaya, kapıdan kovmakta olduğumuz faşizmi bacadan buyur etmeye yönelik bir siyasetin hi ...
Mouffe'lerin kavramı doğrudan halkın kimlikler temelinde bölünmesini, parçalar haline gelmesini sağlamıştır. Tüm sol radikal söylemine rağmen emperyalizmin ideolojisidir. Çayan ve DY'nin ''halk'' anla ...
Başta Kaz Dağları olmak üzere Türkiye'deki altın madenleri ruhsatı alan şirketler işte bu sözü edilen "sözleşmeli madencilik" anlaşması ile iş görmektedirler/iş bitirmektedirler. Bu hem sömürgeci şirk ...
Kapitalist sistemde her zaman zengin-yoksul uçurumu, aşırı çalıştırılan ve sömürülen işçiler ve yedek sanayi ordusu, köylülerin topraklarının çalınması, doğa tahribatı ve sömürüsü, kısaca sermayenin e ...
Yaşamımıza girmeye çalışan sürücüsüz arabalar bize ve topluma ne getirecek? ...
Neoliberalizmin krizi konusunda mutabık olduğumuz Mouffe’nin, “kolektif özne” ve “popülist moment” kavramları paralel bir evrende devrimci bir içerikle dolduruluyor olabilir ...
1 2 3 4 5 943 27 / 8486