Sendika.Org Yazıları

1 2 3 4 943 18 / 8486
"Artık AKP dikiş tutmaz, büyük şehirleri kaybedince hortumları da kesilecek, ekonomik kriz büyümeye devam edecek, dolar daha da yükselecek ve AKP dayanamayacak, S-400’ü alarak ABD’yi kızdırdı ve ABD’y ...
Pek çoğu AKP referansı ile işe alınsa da zorla üye yapıldıkları Bem Bir Sen’e mahkûm olmadıklarını gören emekçiler, 25 yıldır büyük bir azimle direnen ve başka bir seçeneğin mümkün olduğunu gösteren T ...
Hem bölgede hem de Türkiye’de Kürt sorunun çözümünün merkezi Kandil-İmralı denkleminden Kamışlı’ya kaymış görünüyor. Suriye’de Kürt sorunun çözümü özellikle Türkiye’nin iç politik denklemine doğrudan ...
Bu şehirlerin hemen hemen her sokağı bir açık hava müzesi gibidir zaten. Sokaklara rastgele girip derme çatma bir meyhaneye gidebilirsiniz, insanlarla muhabbet edebilirsiniz, balkonlarında çarşafların ...
Futbol oyunu ile insan gelişiminin biyolojisi arasında ciddi bir ilişki ve bağ vardır. İnsanlar sonradan bir şeyi çok seviyor ve izliyorlarsa, o şey her neyse onu yapabiliyor oluşlarından veya yapabil ...
Proleterleştirilebilir nüfusun sonuna giden bir dünyada kapitalizmin ürettiği toplam değer kitlesini “genişletme” zorunluluğunun nelere yol açacağını tartışmayan bizlerin ne menem Marksistler olduğumu ...
Göçmenlik, ırkçılık, sömürgecilik, ulusalcılık sorunlarına ayna tutan roman boyunca anlatıcının adını öğrenemememiz yersiz-yurtsuz, kimliksiz, bağsız ve köksüz kalmış bireyi belleğimize kazır ...
Göçün gerçek sebeplerinin, kendilerinin savaş ve sömürü düzeninden kaynaklandığı yarım dille söylense de Alman toplumunun geniş kesiminin bu durumdan faydalandığı gerçeği bilerek göz ardı ediliyor ...
Genellikle ekonomi büyürken DTH azgelişmiş ekonominin aleyhine döndüğünden buna iktisat literatüründe “yoksullaştıran büyüme” adı verilir. Türkiye de bunu yaşamıştı ama artık “yoksullaştıran küçülme” ...
1 2 3 4 943 18 / 8486