Sendika.Org Yazıları

1 2 3 4 952 18 / 8567
Bu yaşımda fark ediyorum ki hiç barış görmemişim meğer. Hakkını istediği için ölenlerin, hakkını isteyemeden ölen işçilerin, sadece kadın olduğu için şiddete, tecavüze, ölüme maruz kalanların, şehit h ...
İttihat Terakkin’nin dış politika anlayışının bir benzerini yeni resmi devlet anlayışı uygulamaya çalışıyor. Yani yeni bir maceracı politika ile bu atak anlayış yeni trajedilere kapı açabilir. O dönem ...
Faşizm İstanbul’a kayyum atanmadan kurumsallaşmış olacak. Faşizm Kürt kadın hareketinin kolektif siyasal temsilinin en önemli ayaklarından biri olan eşbaşkanlık sistemini suç haline getirerek kurumsal ...
Daha önce ABD ile yapılan Ankara mutabakatında, “güvenli bölge” kurulması kararlaştırılmış, bunun için Urfa'da bir komutanlık kurulmuş, ama “güvenli bölge”nin sınırları muğlak bırakılmıştı. YPG güvenl ...
Gıda-tarım devleri ambalaj lobisi olarak çöp karşıtı dernek, birlikler içinde saklanırlar ve gerçekçi çözümden yani çöpü kaynağında azaltmaktan kaçarlar. Ayrıca devletten destek de alırlar. Siyasi-eko ...
Türkiye ABD onayı olmadan Demokratik Suriye Güçleri kontrolündeki bölgeyi işgal edemez. Ama eğer Demokratik Suriye Güçleri, ABD’nin istediği dönüşümleri kabul etmez ya da yavaştan alırsa bu noktada AB ...
artık bu canlı kolektif düşünme çerçevesi akışkan ve kararlı bir dere gibi kurumuş toprakları sularıyla canlandırırken; çoğulluğumuz ve elbirliğimiz, taze filizleriyle sarmaşıklanırken, her “yeterince ...
Bugüne kadar ülkemizde iktidar süzgecinden geçen bütün konferansların ana teması hep savaş oldu ve denilebilir ki sadece “AKP’nin Suriye’ye yönelik savaş” gündemi ele alındı. Bu defa ve ilk kez, bu ül ...
Ekonominin olumsuz sinyaller vermeye başladığı ülkede bir yandan yolsuzlukların üstünü örtüp bir yandan da şeriata göz kırpan bir torba yasa düzenlemesi gündeme gelince önce öğrenci gençlik, ardından ...
1 2 3 4 952 18 / 8567