Sendika.Org Çevirileri

1 5 6 7 8 9 202 63 / 1812
Venezüella'da krizin bizi pragmatik olmaya zorladığı varsayımından hareketle sermaye ile anlaşmalar yapmaya devam ettikçe, sermayenin ortak aklı da kendisini her alanda dayatacaktır ...
Bu kapitalizm, bu görünüşte “modernite” aslında beş bin yıldır sürmekte olan bir Neolitik dünyayı temsil ediyor. Bu da şu anlama geliyor: O yaşlı – çok çok yaşlı ...
Ücretli toplumun çöküşü robotlaşmadan falan değil, ekonominin finansallaşmasından ve bunun giderek yaşam koşulları kötüleşen ve sayıları artan insanlar üzerindeki etkilerinden kaynaklanmaktadır ...
Walter Pater büyük bir yazardır çünkü ondan, hayat kupasından “her damlanın tadına vararak” içmenin güç ve kurnazca sanatını öğrenebiliriz ...
İsrail tercihini yaptı ve bu kesinlikle yanlış tercihtir. Dünyanın geri kalanı da artık tercihini yapmak zorundadır: İsrailli Yahudi Apartheid rejimine karşı ve Filistinlilerin haklarından yana olacak ...
Narko-devlet iktidarı meselesi, sistem karşıtı hareketler açısından merkezi bir meseledir ve ona karşı, ancak bu iktidarın çeperlerinde kendimizi örgütlememiz halinde, sağlam ve kalıcı özgürleştirici ...
Otonomcu demokrasi, bürokratik zümrelerin yeniden üretilmesinin bir aracı ya da prosedürü değil, bir toplumsal ve siyasal anlaşma, yaşamın bütün alanlarında ve meselelerinde topyekûn işleyen bir günde ...
Solun, başkalarıyla birlikte çalışma ve baskılara karşı mücadelelere mümkün olduğunca canlılık kazandırma ve genişletme; fakat galip gelebilecek bir politika ve stratejiyle kavga verme sorumluluğu var ...
Marksistler, kişilerin sınıf içindeki konumlarının veya geçmişlerinin, hayatlarını biçimlemekte, cinsiyetleri, ırkları veya cinselliklerinden daha baskın olmadığını bilmelerine rağmen, sınıf üzerine v ...
1 5 6 7 8 9 202 63 / 1812