Sendika.Org Çevirileri

1 2 3 201 9 / 1809
Karşı cepheyi beyinsiz olarak karikatürize etmek yerine, muktediri küçümsemekten acilen vazgeçmeli ve kiminle yüzleşeceğimize karşı açık olmalıyız: Devrimci hareketleri parçalama konusunda muazzam bir ...
Bernie Sanders ve Alexandria Ocasio-Cortez iç politikamızı dönüştürmemize yardımcı oldular. Fakat bu politikanın kalıcı olabilmesi için, ABD emperyalizmiyle ve çok uluslu şirketlerin gücüyle de yüzleş ...
İstanbullu seçmenler iradelerini özgür ve adil bir biçimde ifade edebildiği ve hukukun egemenliğine müdahale edilmediği sürece, seçmenlerin büyüleyici enerjisinin otoriter iktidara karşı durmanın mümk ...
Robotların tüm işleri ele geçirdikleri senaryoyu savunanlar ekonomistlerin mutabık olduğu düşünceye ters gittiğini bilmeli ...
ABD'de sosyalist siyasi söylemin artan popülaritesi karşısında EPR yazarları sanki 1990’daki vaatler tutmuş gibi bir yaklaşımla planlamanın başarısızlığını kanıtlamaya çalışmışlar. Ancak, verilen sözl ...
Her diktatörün rüşvet, vahşet, cinayet, işkence ve gözaltılarla yarattığı büyüyle uzayan görev süresi bir gün son bulur. Bu bir kere oldu mu, analizlerin ötesine geçer ...
Vainu çabalarını “bir şirketin YZ sayesinde yeni bir işçi sınıfı istihdam ederek ve yetkilendirerek çalışma yaratmasının tam bir örneği” olarak tanıtıyor. Aslında bu durum, YZ uzmanları ve emek aktivi ...
1 2 3 201 9 / 1809