Diğer Makaleler

1 128 129 1301170 / 1170
Giriş Avrupa Birliği ile müzakere için kritik 3 Ekim tarihinin başarıyla geçildiğini ileri süren hükümet çevreleri, liberal yazar ve akademisyen takımınin yanı sıra askeri-sivil devlet bürokrasisi d ...
Kasım Yeşilgül'e: İşçi sınıfının mücadelesinin birneferi olduğu kadar, göçmen işçilerin bir arkadaşı,ağabeyi, yol göstericisi olduğu gibi, işçi sınıfınınbir şekilde kendisini temsil eden bir siyasal ö ...
8 Eylül 200512 EYLÜL'Ü 25 YILDIR UNUTMADIKNE UNUTURUZ NE AFFEDERİZ DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'nin DİSK Yönetim Kurulu adına 12 Eylül'ün 25. yıldönümü ve ülkemizde yaşanan son gelişmeler hakkın ...
12 Eylül 2005 günü Kamil Kartal'ın DİSK Temsilciler Kurulu'nda yaptığı konuşma Sendika.org'da "DİSK Kaş Yapayım Derken Göz Çıkardı!" başlığıyla yayınlandı. Kartal, Çetin Uygur ve Doğan Halis'in görüşl ...
www.sendika.org kurulduğundan bu yana sitede yazılarım çıkıyor. Tabii ki sendika.org'da yayınlanan her makaleye, her görüşe katıldığım söylenemez ama sendika.org'un bu alanda ciddi katkılar yaptığına ...
12 Eylül Darbesinin 25. yıldönümünde düzenlenen protesto gösterileri bu yıl DİSK Genel Merkezi'nin "katılmama" çağrısıyla gölgelendi. DİSK Genel Merkezi'nin bu tutumu 12 Eylül 2005 günü Taksim Hill O ...
"yeni liberal dayatmalar ile insanlık arasındaki savaşta bir dönüm noktası"Sağlık Hakkı Mücadelesinin başarılı örneklerinden birine El Salvador'da şahit olduk. 2002'de sağlık sisteminin özelleştirilme ...
İşçi öyküleri de işçilik gerektiriyor! Çünkü öykü sanatının kendisi işçilik gerektiriyor ilkin. Nice yok sayılsalar da, işçilerin konu edildiği, anlatıldığı şiirlere, öykülere, romanlara, anlatılar ...
1980 yılında 24 Ocak kararlarıyla başlayan tarımda ki tahribat, 1999 yılında Dünya Bankası'yla beraber "Tarımda Yeniden Yapılandırma" adı altında uygulanan uyum programıyla devam etti. AB ile müzakere ...
1 128 129 1301170 / 1170