Derlediklerimiz

1 2.605 2.606 2.607 2.608 2.609 2.618 23463 / 23557
Şirketlerin sosyal sorumluluğunun önemli bir alt başlığını çalışanlara yönelik sorumluluk oluşturmaktadır. Bu çerçevede temel çalışma standartlarının ne olacağı, bunların nasıl yaşama geçirileceği, şi ...
Derleyen: Tonguç ÇOBAN * Bu yazı ICFTU Aylık Yayın Organı'nın (Trade Union World) Mayıs 2001 tarihli sayısında yer alan Cecilia Locmant imzalı yazılardan derlenmiştir. ...
Demek makûs (aksi) talihimiz, şimdiye dek AB'nin dışında kalmaklığımız imiş. Nasıl oluyorsa, henüz elli yıllık geçmişi olan Avrupa bütünleşmesine katılmak, meğer bizim iki yüz yıllık toplumsal ütopyam ...
137/5'e göre, bu maddenin düzenlemeleri ücretler, örgütlenme, grev hakkı için geçerli olmayacaktır. Buradan hareketle AB üyeliğinin kollektif sosyal/sendikal haklar konusunda bir kazanım sağlamayacağı ...
Sermayenin, küresel krizi ve Yeni Dünya Düzeni'ni bahane ederek yeniden yapılandığı bir ortamda, iş güvencesi gibi önemli bir ayrıcalığa sahip bir emekçi gruba buna ilâveten bir de grevli toplu sözleş ...
Biri bana (bu biri pekala 15 yıl kadar önce aynı mutfakta haber pişirdiğimiz, büro şefimiz Doğan Tılıç olabilir) "şu Çatlı'nın çantasındaki altı kalem belgeyi, haber değeri bakımından sırala bakalım" ...
Yol-İş'in genel kurulu da yaklaşıyordu; Yeni Gündem dergisinde işçi-sendika haberleri yazan Tanıl Bora hepimizden önce davranmış, Bayram Meral'in genel kurula MHP'lilerle ittifak kurarak hazırlandığ ...
Fetullah Gülen medyası,başta Zaman gazetesi olmak üzere halkevleri dosyasını açmış bulunuyor; sindirme kampanyasının görsel araçlarla sürdürülmesi işini de eş zamanlı olarak Samanyolu TV üstlenmiş dur ...
"Yağmur yağıyooor, seller akıyooor, Aarap kıızı camdan bakıyooor". Yakın zamanlara kadar, bir camın gerisinden yaz yağmurlarını izlerken hep bu tekerlemeyi mırıldanırdım. Tekerlemenin ritmi, yağmurun ...
1 2.605 2.606 2.607 2.608 2.609 2.618 23463 / 23557