Derlediklerimiz

1 2.604 2.605 2.606 2.607 2.608 2.619 23454 / 23568
Hep birlikte 1980'lerin ilk yarısını düşünelim. Nikaragua'da Sandinistler vardı; şahin pençesinde yavru kuş olmadıklarını haykırdıklarında, hatırlıyorum, siz de boynunuza kırmızı bir mendil takmıştını ...
Marks , Kapital'in bir yerinde sorar: Tek yüzlü madalyon nerede görülmüş ki !.. Değil mi ama ? Öbür yüzünde neler yatıyor bütün bu pembe tablonun ? Bizim gibilerin işi de "öteki" yüzlerle uğraşmak. Bu ...
"AB'ye girelim, orada emeğin Avrupa'sı için mücadele edelim". Bu görüş son zamanlarda, özellikle bu gazetede sıkça dile getirildi. Biraz bunu konuşmak istiyorum. Geç kaldım, 17 Aralıkta iş bitti diye ...
Uzun bir süredir, Türkiye, AB yolunun nereden geçtiğini tartışıyor. Bu yol, kimine göre, ''Kopenhag kriterleri'' nden, kimine göre, Kıbrıs'tan, kimine göre Diyarbakır'dan geçiyor. Hükümet yetkilil ...
1990'lı yıllar dünyanın bir kez daha yeniden düzenlenmesine girişildiği süreçtir. Bu süreçte Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ), En Az Gelişen Ülkelerin (EAGÜ) tarımları da Gelişmiş Ülkeler (GÜ) ve onlar ...
Bitkisel üretim, hayvancılık ve ormancılık sektörlerinin, başta insanlar olmak üzere canlılarının bedensel ve ruhsal sağlıklarının sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi yönünden taşıdığı önem bilinmekted ...
Aynı şekilde, sevinç dalgası gazetemi de sarmış vaziyette. Köşelerinden AB balonu uçuran arkadaşlara sözüm yok; duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaşıyorlar. Şu AB balonu süzülüp de Çalışma Yaşamı sa ...
Amerikan dış yardımları için bir ölçüt gibi sunulan "liberal demokrasi"yi tanımlayan hangisi? Latin Amerika'da görünen o ki, "çürümenin önüne geçilmesi" ve "insan haklarında ilerleme" biraz daha bekle ...
Hükümet programlarında öngörülen ekonomik iyileşme ve yatırım miktarları gerçekleşse dahi işsizlerin sayısı azalmayacak, hızla artacaktır. Çalışma koşulları AB'ye katılım süreci dolayısıyla iyileşmeye ...
1 2.604 2.605 2.606 2.607 2.608 2.619 23454 / 23568