Aktüel Gündem

1 2 3 4 5 50 27 / 444
Sosyalistlerin kararlı duruşları, güven veren yan yana gelişleri, mücadele dinamiklerini ortaklaşa büyütme ve geliştirme inisiyatifi almaları bir tercihten çok zorunluluk ...
Evdeki krizi, sokağa taşırmak, sokaktakini büyütmek, diğer sokaklara yaymak ve sonunda Saray’ın krizi haline getirmek devrimcilerin elbirliği ile ilerletecekleri bir mücadele çizgisi olmalıdır ...
Yerel seçim süreciyle krizin etkilerinin iç içe yaşanacağı bir süreçte devrimciler tüm olanaklarını tepkinin örgütlenmesi ve birleşik/sürekli bir direniş hareketinin geliştirilmesi için seferber edece ...
Faşizme karşı direniş ekseninde, “krizin faturasını ödememe” ve giderek yoksullaşan halkın “insanca yaşam, iş güvencesi ve can güvenliği” talebinin gerçek bir hareket olarak örgütlenmesi mümkündür ...
Faşizme karşı direniş ekseninde, “krizin faturasını ödememe” ve giderek yoksullaşan halkın “insanca yaşam, iş güvencesi ve can güvenliği” talebinin gerçek bir hareket olarak örgütlenmesi mümkündür ...
Devrimcilerin görevi ne doların iniş çıkışlarını seyrederek krizin etkilerinin hafiflemesini beklemek ne de gelecek planları uğruna bugünü feda etmektir. Sistemin yapısal krizlerini devrimci bir krize ...
Türkiye solu krizin faturasının halka ödetilmesine karşı somut bir mücadele programı oluşturarak ülke çapında bir direniş zemini kurabilir ...
Yaklaşan “cismin” yol açacağı toplumsal hoşnutsuzluk ancak faşizme karşı mücadeleye tabi olarak gerçek bir siyasal mücadeleye yönlendirilebilecek ...
Mesele zengin muhalefet potansiyelinin ve direngen toplumsal kesimlerin, sol bir program kapsamında ortak hareketinin sağlanması ve kendi içinde dayanışmayı güçlendiren, egemenler karşısında ise diren ...
1 2 3 4 5 50 27 / 444