Kitap

1 36 37 38 39 40 45 342 / 403
Küresel olsun, ulusal olsun, bölgesel ya da yerel olsun, insanlığın karşı karşıya bulunduğu toplumsal, ekonomik ve siyasal sorunların çözümünde, bilinç düzeyi yüksek bireylerin varlığı kadar, örgütl ...
Resmi belgelerle Soğuk Savaş'tan BOP'a - ABD - Ortadoğu - Türkiye İlişkileri ...
Nâzım Hikmet'in "Kendinle gurur duy, ben hiçbir kadınla seninle olduğu kadar uzun süre birlikte yaşamadım," dediği Doktor Galina Grigoryevna Kolesnikova, 1953 yılında geçirdiği ağır enfarktüs sonrası ...
Falsefe Logos Dergisi'nin Ayrımcılık başlıklı son sayısı çıktı. ...
"Silezlayalı Dokumacılar" şiirinin yazarı, ünlü Alman Şair Heinrich Heine'nın hayatını ve eserlerini inceleyen kapsamlı bir araştırma. ...
Kitap, küresel kapitalizm koşullarında sürdürülemez hale gelen yaşamın çeşitli yönlerini irdelerken, ekolojik mücadelenin anti-kapitalist bir mücadele olması zorunluluğuna dikkat çekiyor. ...
Resmi tarih, yalan, tahrifat, yok saymaya [occultation], adıyla çağırmamaya, sansür ve otosansüre dayanan bir tarih versiyonudur. Toplumsal bellek, egemen sınıfların ihtiyacına cevap verecek şekilde y ...
Gülay Toksöz bu kitabında emek göçünün tarihsel arkaplanını temel alıp, özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yönelen uluslararası emek göçünün nedenlerini sonuçlarıyla birlikte ele almakta; bunun yanıs ...
"'...Vermediğiniz şeyi alamazsınız, kendinizi vermeniz gerekir. Devrim'i satın alamazsınız. Devrim'i yapamazsınız. Devrim olabilirsiniz ancak. Devrim ya ruhunuzdadır ya da hiçbir yerde değildir." ...
1 36 37 38 39 40 45 342 / 403