Haberler

1 9.967 9.968 9.969 9.970 9.971 10.134 89721 / 91200
İrlanda, göçmen işçilerin İrlandalı işçilerle aynı ücret ve aynı koşullarda çalışabilme savaşımını sürdürdüğü militan bir mücadeleye ev sahipliği yapıyor. Gama çatısı altında halen 900 Türk ve 300 İrl ...
Şartı Kebek'ten Türkiye getiren Kebek Kadın Federasyonu başkanı Michele Asselin'in de katıldığı Yunanistan yolculuğuna KESK, DİSK, TMMOB, Halkevleri ve Gökkuşağı temsilcisi kadınlar katıldı. Şartı ...
Grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı, kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesine, iş güvencesinin ortadan kaldırılmasına ve adaletsiz gelir dağılımına, IMF politikalarına karşı mücadele gündemiyle topl ...
BBC çalışanları kuruluşun çalışan sayısını yüzde 20 oranında azaltma planını protesto için greve hazırlanıyor. Amicus ve Bectu sendikaları ile Ulusal Gazeteciler Sendikası tarafından alınan karara ...
Şehir Ulaşımları Birliği de (UTP) 16 Mayıs Pantecote tatil gününde 86 şehirde greve gideceklerini duyururken, Ulusal eğitim sendikaları da öğrenci ailelerine yaptığı çağrıda, çocuklarını okula gönderm ...
Kurum, çalışma yaşına gelmiş İsveçlilerin yüzde 25'nin iş piyasasının dışında kaldığına dikkat çekti. İş ve işçi bulma kurumunun issizlikle ilgili yayınladığı verilere göre, her dört İsveçliden bi ...
Bununla birlikte Fransa Ameliyathane Doktorları Kolektifinin çağrısı üzerine Pazartesi günü 3 bin doktorun başlattığı grev ise halen devam ediyor. Fransa Ameliyathane Doktorları Kolektifinin, geçe ...
Yunan hükümetinin, çalışanların bu yıl Paskalya bayramına denk gelen 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın 11 Mayıs'ta kutlama taleplerini kabul etmemesi üzerine sendikalar genel grev çağrısı yapmıştı. Yunanis ...
Emekli-Sen Genel Başkanı Veli Beysülen, bir grup sendika üyesiyle Yüksel Caddesi'nde İnsan Hakları Anıtı önünde yaptığı açıklamada, yıllardır uygulanan ekonomik politikalar dolayısıyla, toplumun dar v ...
1 9.967 9.968 9.969 9.970 9.971 10.134 89721 / 91200