Bilim

1 20 21 22 23 198 / 204
Marmara Üniversitesi'nde geçen yıl rektörlüğün koruması altında yapılan evrim karşıtı gerici etkinlik bu yıl "Evrim Sorgulanıyor Kongresi" başlığıyla 4 Mayıs'ta yapılacak ...
Bilimi ve üniversiteyi savunmak için üniversitelilerin dinamiğinden nemalanmak değil “üniversiteli” olmak gerekir ...
Toplumlar arasındaki eşitsizliğin nedeni, halkların doğuştan gelen farklılıkları değil bu sürece yol açan kaynaklara, koşullar nedeniyle farklı zamanlarda erişebilmeleridir ...
Darwin'in dil üzerine yaptığı çalışmalar hala dilbilimciler tarafından yaygın bir şekilde kullanılıyor. Dilin evrimsel başlangıcına dair ilk çalışmaları Darwin yapıyor ...
"Bilimde cins ayrımı" kitabında Evelyn Reed, bilim alanındaki kadına yönelik önyargıların toplumsal temelini ortaya koyarken ünlü bilim insanlarının erkek egemenliğini öngören düşünce sistemiyle bilim ...
CERN'de geçen yıl yapılan çarpışma deneyinde keşfedildiği düşünülen Higgs parçacığının varlığı bilim insanları tarafından daha güçlü bir şekilde doğrulandı ...
Bilim nedir? Peki, bilimsel olan nedir? Ortaçağ ve sonrasında bilimin evrenselleşmesi ve bilimsel olanın yeğ tutulması kiliseye yani otoriteye karşı olma üzerinden gelişmiştir. Kilisenin halkın üze ...
Bilim söylendiği gibi tarafsız veya cinsiyet üstü bir alan değil. Kadına verilen toplumsal roller bilim alanında da yıllardır kendisini gösteriyor ...
Türkiye'de Darwinizm'in inanca dönüştürülmesi sorunu mu yoksa tam tersi inancın bilim yerine geçirilmesi sorunu mu yaşanıyor? ...
1 20 21 22 23 198 / 204