Editörün Seçtikleri

1 29 30 31 32 279 / 285
Marksistler, kişilerin sınıf içindeki konumlarının veya geçmişlerinin, hayatlarını biçimlemekte, cinsiyetleri, ırkları veya cinselliklerinden daha baskın olmadığını bilmelerine rağmen, sınıf üzerine v ...
Küresel sermayenin, kriz yaşadığı birikim rejiminden geri basmamak uğruna geliştirdiği otoriter-sağ siyaset, beraberinde “şirket tipi” yönetim modellerini getirdi. Erdoğan da Erdoğan da kabinesini tam ...
Erdoğan tercihini kader ortağı “Anadolu kaplanları”ndan yana kullandı ve kurmayları arasındaki çatlak sesleri ayıkladı. Erdoğan, tekelci burjuvazinin çağrılarına tıkamış olsa da piyasalar yeniden kend ...
Kitlesel baskıların çıkış yeri, bizim mücadele biçimimiz ve belirlediğimiz temel hedeflerin hepsi politik sorulardır ve bu sorular etrafında sosyalistleri diğerlerinden ayıran belirgin görüşleri vardı ...
Yeni rejimin yeni ekonomi politikası sıkılaştırılmış maliye politikası olacak gibi görünüyor. Yani daha az harcama, daha fazla vergi ve sıkı bir mali disiplinden oluşan bir “kemer sıkma” politikası ...
Kendisini hukukla sınırlamayan bir kontrgerillacılar ittifakının, Türkiye halkının büyük  direnme kapasitesi karşısında açık faşizmi sürdürebilmesi mümkün mü? ...
Mesele zengin muhalefet potansiyelinin ve direngen toplumsal kesimlerin, sol bir program kapsamında ortak hareketinin sağlanması ve kendi içinde dayanışmayı güçlendiren, egemenler karşısında ise diren ...
Taktik beceriler ve takıma göre yapılandırılması, oyuncuların taktik görevleri yerine getirmedeki sorumluluk ve beceri düzeyleri belirleyicidir. Bunun içindir ki, altyapı eğitimlerinde "taktik" eğitim ...
13 Mayıs 1990’daki maç, öyle ya da böyle, futbolun bir oyundan daha fazlası olduğunu ispatladı ...
1 29 30 31 32 279 / 285