ODTÜ’de yurt yapmak isteyen KYK’nin derdi rezidans ve AVM

ODTÜ'ye Rektör Verşan Kök'le birlikte, Kavaklık'a ağaçları keserek yurt yapmak isteyen KYK'nin, kampüse 1 kilometre uzaklıktaki yurdunu rezidans ve AVM için yıkmayı planladığı ortaya çıktı

ODTÜ’de yurt yapmak isteyen KYK’nin derdi rezidans ve AVM

ODTÜ’de binlerce ağacın kesildiği kavaklığa yurt yapmak isteyen KYK’nin, ODTÜ’nün Eskişehir Yolu üzerindeki girişine 1 kilometre yakında bulunan 3 bin öğrenci kapasiteli Tahsin Banguoğlu Yurdu’nu rezidans ve AVM yapılması için yıkarak ranta açmak istediği ortaya çıktı.

ODTÜ’de yapılması planlanan yurda ilişkin KYK ile imzalanan protokole göre yurt için 40 bin metrekarelik bir alan belirlenirken, Tahsin Banguoğlu Yurdu’nun ise alanı 63 bin 590 metrekare. Protokole göre, ODTÜ yurdunda sadece ODTÜ öğrencilerinin barınabileceği belirtilirken, halihazırda planlanandan daha büyük olan Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdu’nun Hacettepe Üniversitesi’ne sadece 5 kilometre, Gazi Üniversitesi’ne 5,5 kilometre ve Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü’ne de 6 kilometre uzaklıkta olması da dikkat çekti. Her türlü ulaşım imkânının bulunduğu yurdun yenilenerek işletilmesi durumunda Başkentteki birçok üniversitelinin barınma ihtiyacını karşılayabileceği belirtildi.

Tahsin Banguoğlu Yurt alanının plan değişikliği geçmişi

1990’larda inşa edilen Tahsin Banguoğlu Yurdu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilk değişikliği 2012 yılında yapıyor. Dört bloktan oluşan ve 3 bin öğrenci kapasiteli yurt alanında önce inşaat hakkı %150 artırılıyor, daha sonra ise arazinin plan notu “kentsel servis alanı” olarak değiştirilerek yapılaşma koşullar sağlanıyor. Yurt alanından “turistik tesisler, ticaret merkezleri, ticari büro servisleri, sergi satış tesisleri, basın yayın tesisleri, kültür, eğlence ve dinlenme tesisleri, rezidans, konut” yapılabilmesinin de önü açılıyor. Arazinin kullanım kararı değiştirilerek, alanın yüzde 75’i ticaret ve konut alanı olarak belirleniyor. Yeni planda alanın %5’i cami, %5’i aile sağlık merkezi, % 5’i anaokulu, %4’ü park ve %6’sı yol alanı olarak belirleniyor.

Yurt alanının ranta açılmasına tepki gösteren Mimarlar Odası Ankara Şubesi söz konusu plan değişikliğini yargıya taşıyor. KYK’nin planını onaylayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) de davaya müdahil oluyor. Alanda yapılan keşif ve bilirkişi çalışmalarının ardından hazırlanan raporda, yapılan değişikliğin nüfus planlamasının kesin olarak tanımlanamadığı için planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu belirtiliyor.

Kamu yararı taşımıyor

Bilirkişi raporunda, plan değişikliği ile kamu kullanımında “yurt alanı” olarak kullanılan alanın “ticaret ve konut alanı” haline getirilmesi, kamu alanının özel mülke konu edilmesi anlamına geleceğinden kamu yararı taşımadığının altı çiziliyor.

Ankara 5. İdare Mahkemesi ise Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açmış olduğu davada, ÇŞB’nin yaptığı plan değişikliğinin imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna vararak değişikliği iptal ediyor. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, ÇŞB’nin istinaf talebini reddetse de ÇŞB ve KYK temyiz başvurusunda bulunuyor. 7 yıl süren kapatılma sürecinde Danıştay’ın temyiz incelemesi ise hâlâ devam ediyor.

“KYK’nin ideolojik bir yaklaşım içerisinde olduğunun göstergesi”

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, sürece ilişkin “KYK’nin aslında ideolojik bir yaklaşım içerisinde olduğunun göstergesi bu. Buraya daha fazla öğrencinin barınabileceği bir alan yapmak yerine kendi yurdunu ticaret ve konut olarak pazarlamaya çalışıyor” dedi. Ranta açılmak istenen arazinin çok değerli olduğunu belirten ve yapılan değişiklikler kapsamında çok yüksek katlı yurtlar yapılabileceğini vurgulayan Candan, “KYK, ODTÜ ve üniversitelere yakın ve merkezi bir alanda yurt alanını ticarete devşirerek, üniversitelerin içinde yurt yapmaya çalışıyor. Bunun akıl almaz bir durum olduğu dava süreci ile de orta çıkıyor” diye konuştu.

Sendika.Org, Cumhuriyet