Pembe Hayat’tan valilik yasaklamalarına ilişkin açıklama: “Bizim her yürüyüşümüz onur yürüyüşüdür!”

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, İzmir ve Antalya valiliklerinin Onur Haftası etkinliklerini yasaklamasına ilişkin açıklama yayımladı

Pembe Hayat’tan valilik yasaklamalarına ilişkin açıklama: “Bizim her yürüyüşümüz onur yürüyüşüdür!”

İzmir Valiliği’nin 7. LGBTİ+ Onur Haftası ve Antalya Valiliği’nin 3. LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini yasaklamıştı. Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, yasaklama kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada Türkiye’nin farklı illerinde farklı gerekçelerle yasaklandığı anımsatılarak şu sorular yöneltildi:

Bir etkinlik aynı anda hem gene ahlakı, hem genel sağlığı, hem milli güvenliği, hem de kamu düzenini tehdit edip terör tehlikesi nasıl yaratabilir? Ülkenin bir kısım şehrinde amacın ‘LGBTİ+’ları olası tehlikeden korumak’ olduğunu öne sürerken, bir kısım şehrinde ise ‘LGBTİ+’ların kamu güvenliğini tehlikeye attığını ve terörize ettiğini’ söylemek ‘yasak koyucuların’ tutarsızlığının bir göstergesi midir? Ankara’da 18 Kasım 2017’de LGBTİ+ etkinliklerine getirilen süresiz yasak ve Antalya’da LGBTİ+ etkinliklerine getirilen 15 günlük yasağa bakıldığında; Ankara’daki yasak ülke genelinde getirilecek  yasağın bir provası mıydı? Valiliklerin, biz LGBTİ+’ların  haklarının özüne dokunan bu yasaklar ile LGBTİ+’ları açıkça kriminalize etmek ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının ve örgütlenmelerin faaliyetlerini dolaylı yoldan durdurmaya çalışmak yerine yapılmak istenen etkinliklerin güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlaması gerekmez mi?

Açıklamada, LGBTİ+ haklarının anayasal ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altına olduğunun altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

Buradan yılmadan sesleniyoruz: LGBTİ+ hakları insan haklarıdır! Yasaklanan bütün LGBTİ+ etkinliklerinin, onur haftalarının ve yürüyüşlerinin yanındayız ve bu hukuksuzluğun sonuna kadar takipçisi olacağız! “Yasak koyucu”ların, biz LGBTİ+’ların haklarını ihlal etmek yerine yasa koyucu ve koruyucular olarak davranmaları, ayrımcılıktan uzak ve kapsayıcı politikalar üretmeleri, LGBTİ+’ların hak ve özgürlüklerini güvence altına almaları talebimizi yaşadığımız coğrafyadaki her LGBTİ+’nın hak ve özgürlüğüne sahip olana kadar tekrarlayacağımızı basına ve kamuoyuna duyuruyoruz:

Her ne kadar baskılamaya, yasaklamaya ve hatta yok etmeye çalışsanız da LGBTİ+’ların eşitlik ve özgürlük mücadelesini engelleyemezsiniz. Vardık, varız, var olacağız! Bizim her yürüyüşümüz onur yürüyüşüdür!

Sendika.Org