Maden Mühendisleri Odası’ndan “Asgari ücret tarifesi uygulansın” kampanyası

Maden Mühendisleri Odası, SGK ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün "TMMOB Maden Mühendisleri Odası Maden Mühendisliği Asgari Ücret Tarifesi"ne uygunluğunun denetlenmesini talep eden bir imza kampanyası başlattı

Maden Mühendisleri Odası’ndan “Asgari ücret tarifesi uygulansın” kampanyası

Maden Mühendisleri Odası, ücretli çalışan maden mühendislerinin mevsimlik çalışma, düşük ücret, ücreti zamanında veya hiç alamama, uzun çalışma saatleri ve SGK priminin gerçek ücret üzerinden ödenmemesi gibi sorunlarına dikkat çekerek “Asgari ücret tarifesi uygulansın” başlıklı imza kampanyası başlattı.

Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Kanun, 6235 Sayılı TMMOB Kanunu ve oda ana yönetmeliklerinde yer alan hükümler çerçevesinde asgari ücret belirleyebilme yetkisine sahip olduklarını savunan Maden Mühendisleri Odası, taleplerini şöyle sıraladı:

  • Maden mühendislerinin düşük ücretlerle çalıştırılmasının önüne geçmek,
  • SGK primlerinin düşük ücretlerden yatırılmasını engellemek,
  • Kadın mühendislerin meslektaşlarıyla aynı işi yapmalarına rağmen daha düşük ücretlerle çalıştırılmalarının önüne geçerek ‘eşit işe eşit ücret” hakkını sağlamak,
  • Daimi Nezaretçilerin almış oldukları sorumlulukların ve emeğinin karşılığını almasını sağlamak,
  • İnsanca yaşayacak bir ücret ve güvencesiz çalışmanın önüne geçmek için
  1. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün, yaptığı tüm işlemlerde “Oda Vizesi” istemesini, bu yolla maden mühendisi ücretlerinin “TMMOB Maden Mühendisleri Odası Maden Mühendisliği Asgari Ücret Tarifesi”ne uygunluğunu denetleyerek, asgari ücret tarifesine uyan dosyaları kabul etmesini,
  2. SGK’nin maden mühendisi ücretlerinin “TMMOB Maden Mühendisleri Odası Maden Mühendisliği Asgari Ücret Tarifesi”ne göre ödenip ödenmediğini denetlemesini, uyulmaması durumunda yaptırım uygulamasını talep ediyoruz.

Açıklamanın tamamı için tıklayın.

İmza kampanyası için tıklayın.

Sendika.Org