Van Valiliği’nden 10 gün süreyle eylem yasağı

Van Valiliği, 19-28 Mayıs arasında il sınırları içerisinde yapılacak her türlü eylem ve etkinliği yasakladı

Van Valiliği’nden 10 gün süreyle eylem yasağı

Van Valiliği, “saldırı olaylarının önüne geçmek”, “terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek” gerekçeleriyle il sınırları içerisindeki tüm eylem etkinlik ve yürüyüşleri 10 gün süreyle yasakladı.

Valiliğin resmi web sitesinde dün yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 19/05/2019 tarihinden geçerli 28.05.2019 tarihi de dahil olmak üzere (10) gün süre ile Van İli coğrafi sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek yürüyüş, toplantı ve toplanmalar, basın açıklaması, oturma eylemi, stand açma vb. her türlü eylem ve etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A-C maddeleri ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır.

Sendika.Org