İstanbul 1 Mayıs’ında yüzbine yakın kişi buluştu: Emeğin başkenti haramilere meydan okudu!

İstanbul'da yaklaşık yüzbin kişi 1 Mayıs kutlamalarının merkezi Bakırköy'de buluştu. AKP iktidarının İstanbul'u kaybettiği 31 Mart yerel seçimlerinin yarattığı enerji alana yansırken, geçmiş yıllara göre daha kitlesel katılım gösteren sendikaların gündeminde kıdem tazminatının gasp edilmesi girişimine karşı tepki ön plandaydı

İstanbul 1 Mayıs’ında yüzbine yakın kişi buluştu: Emeğin başkenti haramilere meydan okudu!

SENDİKA.ORG’UN OBJEKTİFİNDEN İSTANBUL 1 MAYIS’I

İstanbul 1 Mayıs’ı için onbinler üç koldan yürüyerek Bakırköy Halk Pazarı’nda buluştu. Alan bütünüyle dolarken miting sırasında alana eş zamanlı olarak giriş çıkışlar bir süre devam etti. Toplam katılımın yüzbine yaklaştığı tahmin ediliyor.

Sendika kortejlerine katılımda gözle görülür bir artış yaşanırken kıdem tazminatının gasp edilmesi girişimine ve ekonomik krizin yıkımının emekçilere yüklenmesine karşı tepkiler öne çıktı. İşçi sendikalarından DİSK’e bağlı Genel İş, Birleşik Metal İş ve Lastik İş sendikaları, kamu emekçileri sendikalarından da KESK’e bağlı Eğitim Sen, Tüm Bel Sen ve SES kitlesel katılım sergiledi. Emeklilikte yaşa takılanlar da talepleriyle meydandaydı.

DİSK Sine Sen ve Oyuncular Sendikası setlerdeki ağır çalışma koşullarına ve iş cinayetlerine karşı sinema emekçilerinin taleplerini alana taşıdı.

“Günlerin bugün getirdiği baskı, sansür, hapis… Gazetecilere özgürlük!” yazılı bir pankartla yürüyen DİSK Basın İş üyesi gazetecilere Ahmet Şık da eşlik etti. Kortejde Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma gösterdiği için üç aydır hapishanede tutulan DİSK Basın İş yöneticisi Ayşe Düzkan’a “Ayşe çıkacak küçük harfle yazacak” sloganıyla selam gönderildi. DİSK Basın İş üyesi matbaa çalışanları da “Yıpranma payı hakkımızı istiyoruz” pankartıyla yürüdü. TGS ise “Gazetecilere özgürlük!” pankartıyla yürüdü.

TKP, Birleşik Haziran Hareketi, Halkevleri, EMEP, TİP, TKH VE TÖP gibi sosyalist örgütler kitlesel katılımlarıyla dikkat çekti.

Mitinge en kitlesel katılımı sağlayan HDP korteji, aylardır açlık grevinde olan Leyla Güven’i selamlayarak tecridin kaldırılması talebini dile getirdi. CHP yerel seçimler sonrasındaki dinamizmini alana taşısa da görece zayıf bir katılımla alandaydı. HDP korteki geçerken bir CHP aracından Selahattin Demirtaş’ın “Korkma Bağır” şarkısının çalınması 1 Mayıs’ın akılda kalanları arasındaydı.

Üniversiteli örgütlerinden Öğrenci Kolektifleri, Emek Gençliği ve TİP gençliği coşku ve kitlesellikleriyle alandaydı. Feministler ve Kadın Savunması kortejleri Feminist isyanı alana taşıdı. Taraftar grupları da bu yılki 1 Mayıs gösterilerinin ilgi çeken katılımcıları arasındaydı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kısa bir söz alarak kürsüden alandakilere seslendi ve emekçilerin 1 Mayıs’ını kutladı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, konuşmasında kıdem tazminatı ve emeklilik hakkına sahip çıkmak için mücadele vurgusu yaptı. İktidarın 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarının tanımamakta diretmesine karşı halk iradesine sahip çıkma çağrısı yapan Çerkezoğlu, işçi sınıfının sözleşmesini okudu. Meydan ise hep bir ağızdan “haramilerin saltanatını yıkma” sözü verdi. Çerkezoğlu’nun konuşmasında Demirtaş’ın tutuklanmasına ve Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimine değindiği cümlelere gelindiğinde alandan yuhalamalar yükseldi.

Çerkezoğlu konuşmasını “Bugün işçi sınıfının kitabın ortasından konuşacağı gün. O kitabın ortasında da şu yazıyor: Ya sosyalizm ya barbarlık!” diye bitirdi.

İlgili haberler:

***

Dakika dakika:

15.00 “Haramilerin saltanatını yıkacağız!”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar:

“Haramilerin saltanatını yıkacağız” iradesini gösteren kavgamızın şehrine, emeğin başkentine İstanbul’a selam olsun!

Bugün İstanbul’da 1 Mayıs Meydanı’nı, Taksim Meydanı’nı işçilere kapatanların saltanatı elbette yıkılacak. Elbette halkın iradesini, işçilerin iradesini yok sayan bu düzen, yasaklarıyla beraber bir kağıt gibi kül olup gidecek. Ve elbette işçi sınıfı demokratik bir ülke mücadelesini büyüterek Taksim’i 1 Mayıs alanı olarak yeniden kazanacak!

Bizler, bu meydanda ve Türkiye’nin dört bir yanındaki bütün 1 Mayıs meydanlarında birbirimize söz vermek zorundayız: Ekonomik krizin ortasında, bizler işsizlikle ve yoksullukla mücadele ederken bir avuç patronun bekasını savunan bu düzene hep birlikte son verecek miyiz? Çalışma hakkımız için, güvenceli bir iş için ayağa kalkacak mıyız? Kıdem tazminatımıza, son kalemize, birikmiş emeğimize, alın terimize, çocuklarımızın emanetine el uzatanları, pişman edecek miyiz? İşçi ve emekçilere hayat pahalılığını, vergileri; sermayedarlara ise teşvikleri reva gören iktidarın yakasına yapışacak mıyız? Bizler, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini yaratanlar hep beraber söz veriyor muyuz? Bu baskıcı ve akıldışı rejimin harap ettiği memleketimizi ve demokrasiyi omuz omuza yeniden kuracak mıyız?

İşte işçi sınıfının sözleşmesi budur!

Memleketin ihtiyaç duyduğu birlik, 1 Mayıs meydanlarındadır. Biz birlik olduğumuzda gün geliyor, devran dönüyor. Birliğimizin sonuçlarını 31 Mart’ta gördük, emeğin başkenti İstanbul’da gördük, büyükşehirlerde gördük. 31 Mart’ta bütün adaletsizliklere, baskılara, rüşvetlere rağmen halkın iradesi rantçı tek adam politikalarına “Hayır” dedi! O zaman bir konuda daha söz verelim: Bu iradeyi, halkın iradesini yok saymaya yönelik girişimlere sessiz kalmayacağız, boyun eğmeyeceğiz!

Bu memleket hesaplarını bozan siyasetçileri hapse attıranların, ana muhalefet partisi liderine linç tezgahları kuranların değildir; bu memleket, sanatçıları, gazetecileri, akademisyenleri uydurma davalarla sindirmeye çalışanların hiç değildir! Bu memleket sandık başlarında gece gündüz bekleyerek halkın iradesine sahip çıkanların, içeride dışarıda direnmeyi başaranlarındır. Bu memleket, eşitlik isteyen kadınların, gelecek isteyen gençlerindir. Bu memleket en çok da güneşli güzel günleri hak eden çocuklarımızındır.

Bugün 1 Mayıs! Bugün işçi sınıfının kitabın ortasından konuşacağı gün. O kitabın ortasında da şu yazıyor: Ya sosyalizm ya barbarlık!

Kardeş kavgasının son bulduğu, ne zengin fakir, ne sen ben farkı olan bir memlekete olan inancımla; ekmek, gül ve hürriyet günlerine, eşitliğe, kardeşliğe, barışa ve sosyalizme olan inancımla…Hepinizi işçi sınıfının yüzyıllardan gelen coşkusuyla selamlıyorum!

Çerkezoğlu’nun ardından KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen söz aldı. Ülkenin içinden geçtiği ekonomik kriz atmosferinden söz ederek konuşmasına başlayan Gezen, krizin yükünün emekçilere yüklenmek istendiğini belirtti. Güvencesizleştirme, çalışma hakkının gaspı derken seçme ve seçilme hakkının gaspına kadar gelindiğini ifade eden Gezen, “31 Mart seçimleri bizlere gösterdi ki; birlikte olursak kutuplaştırmaya, bizi birbirimizin düşmanı yapmaya dayalı AKP-MHP ittifakını, siyaset tarzını yenebiliriz. Halkın iradesine saygı duymayanlara, seçimlere el koymaya çalışanlara karşı halkı ilgilendiren her kararın öznesi olmak istiyoruz. Söz, yetki, karar iktidar halkın olsun. İş güvencemize dokundurtmayacağız. Kıdem tazminatının fona devredilerek ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceğiz. İhraçlara karşı mutlaka kazanacağız, geri döneceğiz” diye konuştu.

Kurumların Türkçe ve Kürtçe okunan ortak açıklamasında ise işçi cinayetlerinden, kriz politikalarından, sendikalaşmaya dönük saldırılardan, işsizlikten, kıdem tazminatı saldırısından, KHK’lilerin haklarını gasptan söz edildi. Tecride karşı yükselen direnişe selam gönderilen açıklamada Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ve faşizme karşı bir aradalık vurgusu yapıldı.

13.30 Bakırköy Halk Pazarı’nda miting başladı

12.00 Yürüyüş başladı

11.00 Yürüyüş için kortejler kurulmaya başladı

10.00 Üç koldan yürüyüş yapılacak

  • Dikilitaş Kolu: (Sol şerit) TMMOB, BDSP, BHH-İDD, Çaresiz Değiliz Platformu, HDP-HDK, Birleşik Devrimci Parti, DBP, ESP, SODAP, SYKP, İşçi Hakları Derneği, YSP, Kangal-Divriği Dernekleri, Söz ve Eylem, TİP; (Sağ şerit) KESK, ASİMSAN, Tüm Emekliler Sendikası, Demokrat Emekliler SG, Anadolu’da Yaşam Kooperatifi, GİDER, Kaldıraç, KÖZ-YDİ Çağrı, SMF, SODEV, TÜKO-Der.
  • Marmara Forum AVM Kolu: DİSK, EYT, Birleşik Kamu-İş, DİP, Hak-Par, İDP, SEP-Tores iş, TKP 1920, UİD-Der, CHP.
  • E-5 Yan Yol Kolu: TTB, İDO, İEO, İSMMMO, İVHO, Liman-İş, EMEP, Emek ve Özgürlük Cephesi, Emekliler Dayanışması Sendikası, EHP, FKF, TÖP, Darıca Emekçi Kültür Derneği, Halkevleri, TKH, TKP, TSİP.

Sendika.Org