Enerji-Sen Aksa Genel Müdürlüğü önünde: “Çoruh’taki işçilerin haklarını gasp ettirmeyiz”

Doğu Karadeniz'de elektrik dağıtım işini yürüten Çoruh Aksa şirketi işçilerinin haklarının gasp edilmesine karşı Enerji- Sen yöneticileri Aksa Genel Müdürlüğü önüne giderek "İşçilerin alınteri, emekleri, çocuklarına götürecekleri ekmekler kağıt üzerinden oynanan oyunlarla tek tek elimizden alınmaya çalışılıyor. Ama buna müsaade etmeyeceğiz" dedi

Enerji-Sen Aksa Genel Müdürlüğü önünde: “Çoruh’taki işçilerin haklarını gasp ettirmeyiz”

Doğu Karadeniz’de elektrik dağıtım işini yürüten Çoruh Aksa şirketinde 28 Şubat günü toplusözleşmeleri sona eren işçiler için yeni toplusözleşme imzalanana kadar haklarını almaya devam etmesi gerekirken şirketin hak gaspıyla karşılaştı.

Şirket, Türk-İş’e bağlı TES-İş aracılığı ile eski sözleşmeye yasal olmayan bir ibare ekleyerek DİSK/Enerji-Sen üyesi işçilerin paralarını kesti. İşçilerin vardiya tazminatı, kaza sigortası gibi ücretleri verilmedi.

Aralarında Genel Sekreter Süleyman Keskin’in de olduğu Enerji-Sen yöneticileri şirketi İstanbul’daki Genel Müdürlüğü önünde uyardı. Keskin, yaptığı açıklamada Aksa’yı şöyle uyardı:

Bugün buraya dilekçemizi vermek ve ihtarda bulunmak üzere geldik. Ama şirket posta ya da noter yoluyla ihtarnameyi göndermemizi istedi. Hiçbir işçi arkadaşımızın, hiçbir emek dostunun şüphesi olmasın; posta yoluyla da noter yoluyla da ikazlar yapılacak. Üzerimize düşeni yerine getirmekten imtina etmeyeceğiz.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na ve ilgili yasalara rağmen Aksa şirketi tarafından bir hukuksuzluk işlendiğinin altını çizen Keskin “İşçilerin alın teri, emekleri, çocuklarına götürecekleri ekmekler kağıt üzerinden oynanan oyunlarla tek tek elimizden alınmaya çalışılıyor. Ama buna müsaade etmeyeceğiz” diye ekledi.

“Pazartesi daha da kalabalık geleceğiz”

Genel müdürlük kapısına Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nu bırakan Keskin, “Dersinize iyi çalışın” dedi, pazartesi tekrar şirket olacaklarını duyurarak emekten yana herkesi açıklamalarına davet etti.

Sendika yöneticileri tarafından Aksa’ya bırakılan Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

Canlı yayın kaydı:

Sendika.Org