Eğitim Sen: “Milyonu aşkın bir gücüz; 3600 ek gösterge hakkımızı birlikte kazanacağız”

Eğitim Sen, AKP'nin açıklamış olduğu ikinci 100 günlük planda verdiği öğretmenlere 3600 ek gösterge sözüne dair herhangi bir adım atılmamasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı

Eğitim Sen: “Milyonu aşkın bir gücüz; 3600 ek gösterge hakkımızı birlikte kazanacağız”

Başkanlık sistemine geçişin ardından açıklanan ikinci 100 günlük planda, AKP öğretmenlere 3600 ek gösterge sözü vermişti. Verdiği sürenin sonuna yaklaşılmış olmasına rağmen AKP, ek göstergeye ilişkin herhangi bir adım atmış değil.

“Taleplerimizin seçim malzemesi yapılmasını kabul etmiyoruz”

Eğitim Sen, konuya ilişkin açıklama yayımlayarak,  AKP’nin “adım atmak bir yana açıklama yapma gereği dahi” duymadığını kaydetti. Açıklamada “Taleplerimizin, anayasal bir hak olan kamusal emeklilik hakkımızın seçim malzemesi yapılmasını kabul etmiyoruz. Bu konu bizim açımızdan mesleki itibarımızı hedef alan ve mesleğimize yönelik toplumsal algı yaratma meselesi haline gelmiştir” ifadelerine yer verildi.

Eğitim Sen, emeklilikte insanca bir yaşam sürdürülebilmesinin en temel hak olduğunu belirterek “3600 ek gösterge tartışması; iktidar tarafından lütuf olarak istediklerinde verecekleri veya vermeyecekleri bir tartışma düzleminde yürütülmektedir. Bizim açımızdan ise asıl tartışma bir hakkın nasıl elde edileceği ve nasıl yaşama geçeceği ile ilgilidir. Bu nedenle de haklarımız için mücadelemizi sürdürme kararlılığımızı her zeminde ifade ettik ve etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Lütufta bulunuluyormuş algısı mesleğimizin toplumsal itibarında aşınmaya neden olmakta”

Ek gösterge tartışmasının bir kazanım tartışmasının ötesine geçtiğini, öğretmenlik mesleğinin itibarı ve değeri ile ilgili bir noktaya geldiğini kaydeden Eğitim Sen, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

Sürecin devamında ikinci 100 günlük eylem planının 26. sayfasının 7. maddesinde “öğretmenlerin ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi” maddesi ile beklenti oluşturulmaya devam edildi. 22 Mart 2019 itibariyle ikinci 100 günlük eylem planında belirtilen süre sona erdi ve iktidar tarafından somut bir adım atılmayacağı da net olarak ortaya çıktı. Bu durum bizim açımızdan kabul edilebilir olmadığı gibi şaşırtıcı da değildir. Eğitim ve bilim emekçileri olarak haklarımızı birlikte mücadele ederek kazanacağımızın geçmişte olduğu gibi bugün de bilincinde ve kararlılığındayız.

İktidar; öğretmenlere yönelik “ekonomik beklenti dışında hiçbir talebi olmayan meslek grubu” algısını ortaya çıkaran tutumuna acilen son vermelidir. Yapılmayan açıklamalar, oluşturulmaya çalışılan beklenti ve sanki bir lütufta bulunuluyormuş algısı mesleğimizin toplumsal itibarı ve değerinde aşınmaya neden olmaktadır.

Eğitim Sen olarak, öğretmenlik mesleğini her bakımdan donanımlı ve çekici hale getirme, nitelikli öğretmen yetiştirilmesi için gerekli ortam ve olanakların sağlanması açısından 3600 ek gösterge uygulamasının çalışan ya da emekli ayrımı yapılmaksızın hayata geçirilmesi mücadelesine devam edeceğiz.

Tüm eğitim ve bilim emekçilerini bu talebimize, mesleğimize, mesleki itibarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Eğitim Sen açıklamanın sonunda ise 22 Mart’ta tüm işyerlerinde kamusal emeklilik hakkına, 3600 ek göstergeye, öğretmenlik mesleği ve itibarına sahip çıkmak için çağrı metni okunacağını duyurdu, “Milyonu aşkın bir gücüz. Eğitim ve bilim emekçileriyiz. 3600 ek göstergeyi de haklarımızı da birlikte kazanacağız” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

Sendika.Org