250 bin metrekare AOÇ arazisi MSB’ye kiralandı: “AOÇ alanlarından uzak durun”

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 800 bin metrekare tarımsal alanı olan Atatürk Orman Çiftliği'nin 250 bin metrekaresinin Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın konuşlanma yeri olarak kiralandığını duyurdu

250 bin metrekare AOÇ arazisi MSB’ye kiralandı: “AOÇ alanlarından uzak durun”

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Mart 2019’da aldığı kararıyla Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Genel Müdürlüğü’nün 250 bin metrekarelik AOÇ arazisinin Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın konuşlanması için Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) kiraladığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Candan Karakuş, “AOÇ alanlarının Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı kullanımlara son verilmelidir. Özel Kuvvetler AOÇ arazisinde değil, başka yerde konuşlansın” dedi.

“İflah olmaz bir hukuksuzluk ve vicdansızlık”

Candan, 2019 yılının ilk üç ayında neredeyse 1,5 milyon metrekare arazinin AOÇ’den kopartıldığını belirterek “Bu artık iflah olmaz bir hukuksuzluk ve vicdansızlık. Şimdi de Milli Savunma Bakanlığı tarafından Özel Kuvvetler Komutanlığı konuşlanma yeri ihtiyacının karşılanması amacıyla AOÇ Müdürlüğü’nden 250 bin metrekare kiralanmış” dedi.

MSB’nin askeri alan ihtiyaçlarının olabileceğini kaydeden Candan, bu ihtiyaçların AOÇ arazileri üzerinden giderilemeyeceğinin altını çizdi. Candan, “Zira alan birinci derece doğal ve tarihi SİT alanıdır ve AOÇ Kanunu’nun çizdiği çerçevede Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti ve şartlı bağışı doğrultusunda kullanılması zorunluluğumuzdur” dedi.

“Tüm yargısal süreçleri tüketeceğiz”

Candan, AOÇ Müdürlüğü’nden hem de Milli Savunma Bakanlığı’ndan kira sözleşmesini isteyeceklerini belirterek “AOÇ Müdürlüğü’nün AOÇ’nin amacı dışında kullanıma hizmet edecek bu kira sözleşmesini yapması hukuka aykırıdır. Bu konuda tüm yargısal süreçleri tüketeceğiz. Diğer taraftan 333 sayılı Meclis Kararı ile MSB  tarafından 3257 ada 5 parsele özel plan değişiklikleri onayı talep edilmiş, belediye meclisi doğal ve tarihi SİT alanı kısmı için koruma kuruluna sevk kararı vermiş, kalmayan kısım için plan değişikliklerini onaylamış” ifadelerini kullandı. Söz konusu planların da dava konusu edileceğini kaydeden Candan, “AOÇ planlarının parsel bazında değiştirilmesi suretiyle onlarca kere alanların tarumar edilmesine neden olan yöneticilerin AOÇ’nin amacı ve kuruluş ilkeleri ile Cumhuriyet’in kurucu değerlerinden hiçbir şey anlamadıkları, anlamak istemedikleri son derece açıktır” dedi.

Candan sözlerine şöyle devam etti:

Yine aynı ada parselde, Özel Kuvvetler konuşlanma alanı ile birlikte 334 sayılı Meclis Kararı ile de bu alana ilişkin yol planı onaylanıyor. Daha önce bu alana ilişkin Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak açtığımız davada Ankara 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

AOÇ’nin toprak bütünlüğünü bozan ve parça parça eden yollara ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişiklikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamının 09.06.2017 tarih ve 6656 sayılı Olur’u ile onaylanmıştı, biz bu planları yargıya taşımıştık, Ankara 4. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması kararı vermiş ve AOÇ’yi parçalayan plan değişikliklerinin hukuka aykırı olduğunu tespit etmişti. Ancak mahkeme kararına rağmen askeri alan haline getirilmek istenen bu alana yol bağlantısı için 334 sayılı büyükşehir belediye meclis kararı ile yeniden yol planı onaylanmış durumda, bu planı da yargıya taşıyacağız. İdarelerin asli sorumluluğu hukuka uygun hareket etmektir, mahkeme kararlarını etkisiz hale getirmek maksadıyla yeniymiş gibi idari kararlar almak görevi kötüye kullanma suçuna vücut verir. Bu sorumluluklarını ilgili idarelere bir kere daha hatırlatmak bizim kamusal görevimizdir. AOÇ alanlarından uzak durun.

Sendika.Org/ Ankara