Kıbrıs’ta hayvanlar için daha iyi ve adil bir yaşam hakkı sağlayacak yasa komitede

Hayvanlara eziyet edenlerin para cezasının ötesinde cezalar alabilmesinin önünü açacak yasa Kıbrıs’ın kuzeyinde görüşülüyor

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan hayvanlar için daha iyi ve adil bir yaşamın koşullarını oluşturma yolunda önemli adımlardan biri olan Hayvan Refahı Yasası Cumhuriyet Meclisi Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülüyor.

Hayvanlara eziyet edenlerin para cezasının ötesinde cezalar alabilmesinin önünü açacak yasa, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Meclis komitesinde görüşülmeye başlandı.

Hayvan deneyleri yasaklanıyor, cezalar artırılıyor

2013 yılında Meclis’ten geçen AB uyum yasalarından biri olan Hayvan Refahı Yasası, hayvanlara eziyet konusunda cezalar getirse de, hayvanları eşya gibi gören temeliyle hayvanlara yönelik zulmün önüne geçmekte yetersiz kalıyordu. Mevcut yasada hayvanlara zulmetmek ve öldürmenin cezası, sanki bir mala zarar verilmiş gibi para cezası ile karşılanıyordu.

Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi’nin Meclis’e sunduğu ve komitede görüşülmekte olan yeni yasada ise, cezaların işlevsel ve ıslah edici olabilmesi için “kamu hizmeti” adı altında hayvanlara ve çevreye faydası olacak yaptırımlar ve cezalar uygulanabiliyor, suçun tekrarı halinde cezaların arttırılıyor.

Komitede görüşülen yasa ayrıca, hayvanlar üzerinde deney yapılmasının yasaklanmasını içeriyor.

Veterinerler birliği barınakları denetleyebilecek

Komitede görüşülmekte olan Hayvan Refahı Yasası, barınaklardaki kötü koşulların iyileştirilmesi ihtiyacına yönelik olarak Barınakların en az ayda bir kez, Veteriner Dairesi’ne bağlı veterinerlerce denetlenmesinin önünü açıyor.

Yasaya aykırılıkların bildirilebilmesi amacıyla, Belediyelere bir ihbar hattı oluşturup, aldığı ihbar üzerine işlem ve eylemleri yapma yükümlülüğü veriyor.

Yaşam hakkı savunucularına söz hakkı

Hayvan Refahı Yasası’nda, Hayvan Refahı Danışma Komitesi oluşturularak, hayvan hakları konusunda demokratik kitle/sivil toplum örgütlerinin etkisinin artırılması hedefleniyor. En az iki sivil toplum örgütünün yer alması öngörülen komite ile alınacak önemli kararlarda, hayvan haklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde gönüllü çalışan örgütlere de söz hakkı tanınmış olacak.