DİSK/Genel-İş Yıllığı ’16-’17 çıktı

Türkiye’de ve dünyada 2016 – 2017 yıllarında gerçekleşmiş ve emekçileri ilgilendiren gelişmelerin derlendiği DİSK/Genel-İş Yıllığı ’16-’17 çıktı

DİSK/Genel-İş ’16-’17 yıllığı çıktı. Türkiye’de emekçileri ilgilendiren bütün ekonomik, sosyal ve hukuksal gelişmeler ile verilerin emek perspektifinden yorumlanarak tartışıldığı çalışmada; emeğin genel görünümü, emeğin gündemi ve emek mücadelesinin genel görünümü olmak üzere üç ana başlık bulunuyor.

“Emeğin Genel Görünümü” başlıklı ilk bölümde, Türkiye’de üretimin, kamu istihdamının ve bölüşümün temel göstergeleri 2016 – 2017 verileri ile yorumlanıyor.

“Emeğin Gündemi” başlıklı ikinci bölümde dünyada ve Türkiye’de emeğin gündemine dahil olan gelişmeler, ekonomik, toplumsal ve hukuksal çerçevede emeği ilgilendiren temel meseleler ve dönüşümler tartışılıyor.

“Emek Mücadelesinin Genel Görünümü” başlıklı son bölümde de dünyada ve Türkiye’de sendikal mücadelede yaşanan gelişmeler, sendikal örgütlülük ve toplu iş sözleşmeleri, grev ve direnişler verileriyle ortaya konuyor.

DİSK/Genel-İş ’16-’17 yıllığının taşınabilir belge formatı için tıklayın!

Sendika.Org