SES: Asgari ücret sokakta kararlaştırılmalı, göstermelik artışa yanıt sokakta verilmeli

SES, asgari ücretle ilgili açıklamasında “Sendikalar, siyasi partiler ve adil bölüşümden yana kim varsa asgari ücreti sokağa çıkarak kararlaştırmalı, ihtiyacı karşılamayacak artışlara karşı cevabı muhataplarına sokakta halkla vermelidir” dedi

Yaklaşık 9 milyon kişiyi doğrudan, tüm çalışan nüfusu ve ailelerini ise dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret için komisyon görüşmeleri başladı. KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) asgari ücretle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Asgari ücretin, tüm çalışanların ücretlerini doğrudan etkilemesi nedeniyle kamu emekçileri için de büyük önem arz ettiğinin altını çizen SES, Türk-İş araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 6.238,05 TL, açlık sınırının 1.942,71 TL olduğuna dikkat çekti.

İhtiyaçlara yetmeyen bir asgari ücretin, çocukların en temel ihtiyaçlarının karşılanamaması, çocukların yeterince korunamaması, kadınların bağımsız yaşayabilmelerine olanak vermeyen ekonomik koşulların yaratılamaması, temel haklarda eksikliklerin doğması, toplumun yoksullaşması ve sağlığının bozulması demek olduğunu ifade eden SES, açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ve onların örgütlü sendika, meslek örgüt, dernekleri olarak öncelikle asgari ücret “masalarında” yer alanlara hatırlatıyoruz. Gerek dünya gerek Türkiye ölçeğinde yapılmış yüzlerce çalışma barınma, beslenme vb ile sağlığın ilişkisini çok net göstermektedir. Asgari ücretin rakamı belirlidir: Bu rakam masalarda değil çarşı, pazarda, sokakta belirlenmektedir ve ihtiyacı karşılamayan bir miktara razı olmak, rıza göstermek çocukların, kadınların, yaşlıların ve bir bütün olarak emekçilerin sağlığına, canına doğrudan kast etmek anlamı taşıyacaktır. “Ülkenin ekonomik durumunun uygun olmadığı için imkanlar ölçüsünde en iyisinin verileceği/verildiği” söylemleri, bunların televizyonlardan/gazetelerden her yolla bas bas yayınlanması ise ruh sağlığımıza bir saldırıdır.

Sendikalar, siyasi partiler ve adil bölüşümden yana kim varsa asgari ücreti sokağa çıkarak kararlaştırmalı, ihtiyacı karşılamayacak artışlara karşı cevabı muhataplarına sokakta halkla vermelidir.

Bugünden başlayarak masalara oturanları, yanı sıra müdahil olacak Cumhurbaşkanından bakanlarına milletvekillerine kadar mevcut asgari ücretin günlük karşılığıyla her gün yaşamaya ve o masada o ücretle geçinmeye çalışırken asgari ücret hakkında karar vermeye davet ediyoruz. Sendikaları bütün toplumu bu gerçekle yüzleştirmeye ve tutum almak için çaba harcamaya çağırıyoruz.

SES’in açıklamasının tamamı için tıklayın.

İlgili haberler:

Sendika.Org