Ayrımcılığın Yüzleri yayımlandı

Ankara Üniversitesi’nde Ayrımcılığa Karşı Dersler’in ardından üniversite dışında süren seminerler kitaba dönüştü

İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) tarafından 2018 yılı Mart – Haziran aylarında “Ayrımcılığa Karşı Dersler” başlığı altında verilen seminerlerin kitabı çıktı.

Gazeteci Hrant Dink’in katledilmesinin ardından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki akademisyenler “Ayrımcılığa Karşı Dersler” vermeye başladı. Ancak bu dersler barış bildirisi imzacısı akademisyenlerin ihracının ardından kapandı. Daha sonra dersler üniversite dışında seminerler şeklinde devam etti ve bu seminerlerin kitabı “Ayrımcılığın Yüzleri” kitabı hazırlandı.

Ayrımcılıkla Mücadele Projesi kapsamında hazırlanan kitabın editörlüğünü “Ayrımcılığa Karşı Dersler”in de mimarlarından Ülkü Doğanay yaptı. “Ayrımcılık: Kavramlar, Yaklaşımlar” başlıklı kitabın ilk bölümünde, Doğanay “Ayrımcılık, Söylem ve Medya, Hatice Çoban Keneş “İdeolojik Bir İnşa Olarak Yeni Irkçılık: Günümüz Irkçılığını Tartışmak, Anlamak, Adlandırmak” ve Özkan Agtaş “Nefret Söylemi, Dilsel Yaralanma ve Siyasal Faillik” başlıklı yazıları kaleme aldılar.

Ayrımcılığın farklı görünümlerine odaklanan ikinci bölümde ise, Pınar Ecevitoğlu “Aleviliğin Açılımının Gölgesinde Türkiye’de Alevi Olmak”, Celil Kaya “Sıradan Kalamamak: Günlük Hayatta Kürt Kimliği”, Yetvart Danzikyan “Türkiye’de Ermeni Olmak”, Foti Benlisoy “Azlaştırılan ve Azınlıklaştırılan Rumlar: Neron Kompleksi”, Cemile Gizem Dinçer “Türkiye’de Mülteci Olmak”, Merve Diltemiz Mol “Türkiye’de LGBTİ Olmak”, Esra Güleç ” Türkiye’de Engelli Olmak”, Ayşen Uysal, “Sokakta Siyaset ve Ayrımcılık”, Sevilay Çelenk “Kampüste Nefret Söylemi ve Ayrımcılık” ve Pınar Yıldız “Sinemada Geçmişi Hatırlatmanın Ayrımcı Politikası” başlıklarıyla farklı alanlardaki ayrımcılıkları incelediler.

Kitabın son bölümünde ise ayrımcılıkla mücadele konusu ele alındı. Ayrımcılıkla mücadeleyi sosyo-psikolojik bir perspektifle kaleme alan Melek Göregenli “Ayrımcılıkla Mücadele: Sosyal psikolojik Değiniler” başlıklı yazısı bu bölümde yer aldı. İnan Özdemir Taştan ” Ayrımcılıkla Mücadele İçin Radikal Medya” ve Can Irmak Özinanır “Hak Odaklı Habercilik” başlıklı yazılarıyla bu bölüme katkı sunan yazarlar arasında yer aldı.

Kitabın tam metnine pdf formatında erişmek için tıklayınız.

Sendika.Org