Kentsel sit alanı Saraçoğlu Mahallesi Bakanlar Kurulu kararıyla imara açılıyor

Bakanlar Kurulu, Ankara’nın tarihi mekanlarından Saraçoğlu Mahallesi’nde bulunan taşınmazların satılmasının ve inşa faaliyetlerine konu edilmesinin önünü açan kararı imzaladı

Bakanlar Kurulu, Ankara’nın tarihi mekanlarından biri olan Saraçoğlu Mahallesi için 2013 yılında riskli alan ilan ettiği ve lojmanların boşaltılması kararının ardından 17 Ağustos tarihinde imzaladığı kararla beraber taşınmazların satılmasının ve alanın inşa faaliyetlerine konu edilmesinin önünü açan kararı imzaladı.

Saraçoğlu Memur Evleri Yerleşkesi, Alman mimar Paul Bonatz tarafından tasarlanmış, 1944-1946 arasında inşa edilmiş ve 1979’da da kentsel sit alanı olarak tescil edilmişti. Mahallede bulunan yerleşkeler, cumhuriyet eliyle gerçekleştirilmiş ilk toplu konut projesi olma özelliği taşıyor.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin konuya ilişkin yaptığı açıklama ise şöyle:

2013 yılında iki kez alınan “riskli  alan” kararı şubemizce yargıya taşınmasına ve söz konusu davalar  kazanımlarla sonuçlanmasına ve mahalle sakinlerinin fiili direnişlerine  rağmen 2015 yılında mahalle tamamen boşaltılmış ve tehditlere açık bir  hale getirilmiştir. AKP iktidarı, OHAL koşullarının sunduğu “lütuf” ile  Saraçoğlu Mahallesinin talanına karar kılmıştır ve bu karar ortaya  konurken Mahallenin tescil durumlarına ilişkin herhangi bir kurul kararı  bulunmamaktadır. Yani Türkiye Cumhuriyeti‘nin yürütme organı olan  Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulu inanılmaz bir aymazlıkla  ülkenin kendi mevzuatını hiçe saymakta beis görmemiştir. Muhtemelen  bundan sonraki süreçte Koruma Kurulunun da alana ilişkin “satışa uygun”  kararlar üretmesinin yolu açılacaktır.

Çok uzun bir süredir AKP iktidarının  Türkiye Cumhuriyeti‘nin kurucu değerlerinin ve onun mekansal  yansımalarının altını oyma gayreti içinde olduğunu, bütün bir ülke  olarak hukuksuzluğun, bilim karşıtlığının, yağmanın ortasında  kaldığımızı üzülerek seyrediyoruz. Bu durum karşısında şu uyarıyı yapma  ihtiyacı duyuyoruz; bir ülkenin kurucu ideolojisinin ve onun mekansal  yansımasının kurgulanması sanıldığı kadar basit bir olgu değildir. Bugün  Kızılay‘ın ortasında bir vaha olan Saraçoğlu Mahallesi kent merkezinde  memurlara lojman arzı sağlaması, bahçe şehir planlama ilkelerini yine  yeni şehrin merkezinde ortaya koyması; cumbalarıyla, çıkmalarıyla,  saçaklarıyla, pencere açıklıklarıyla “Türk Evi”ni modernize etme gayreti  gibi kurgularıyla kurucu ideolojinin mekana yansıtılmasında önemli bir  değerdir. Saraçoğlu`nun yitirilmesiyle yok olacak olan bu mekansal  değerlerin yeri kesinlikle AKP iktidarının rant temelli mekansal  stratejisinin vitrini olarak sunulan, fakat boş bir popülist söylemden  öteye gidemeyen çakma Selçuklu, Osmanlı mimarisi (Selçuklu yıldızından  desenler, camekan kemerler Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin kodları  anlamına gelmemektedir.) ile doldurulamaz. Altı oyulmaya çalışılan  kurucu ideoloji tüm bileşenleriyle birlikte, iktidarlarının 15 yılı  içerisinde bizlere defalarca ispatlamış oldukları üzere altını oydukları  cumhuriyet değerlerinin yerini dolduracak ve toplumsal üst yapıyı  destekleyecek entelektüel birikime haiz olmayan AKP`yi alaşağı  edecektir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara  Şubesi olarak kurucu değerlerimize, onun mekansal yansımalarına, kent  merkezinde kalan son nefes alınabilecek alanlara ve topyekun  kentlerimize dönük gerçekleştirilen saldırılara karşı toplumsal  mücadelenin yükseltilmesinin elzem olduğunun bilinciyle bütün  yurttaşlarımızı bu mücadelede omuz omuza olmaya davet ediyoruz.

Sendika.Org/ Ankara