Ankara’da asgari ücretle çalışan bir kişi ayda 2,5 gün temiz su için çalışıyor

TMMOB/Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyük Şehir Belediyesi’nin yanlış politikaları nedeniyle insanların temiz suya ulaşamamasıyla ve belediyenin suyu pahalıya satmasıyla ilgili basın açıklaması yayımladı

TMMOB/Şehir Plancıları Odası(ŞPO) Ankara Şubesi, Ankara Büyük Şehir Belediyesi’nin yanlış politikaları nedeniyle insanların temiz suya ulaşamamasıyla ilgili basın açıklaması yayımladı. ŞPO, yaptığı açıklamada Türkiye’de en pahalı suyun Ankara’da satıldığını belirtti.

Açıklamada, 4 kişilik bir ailenin Ankara’da suya yaptığı harcamanın 100 TL’ye yaklaştığını belirten ŞPO, “Asgari ücretin 1404 TL olduğu düşünüldüğünde asgari ücretli bir kişi bir ay içerisinde çalıştığı yaklaşık 2,5 günü sadece ailesinin ‘temiz’ su ihtiyacını karşılamak için çalışmaktadır” dedi.

ŞPO’nun yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

Ankara’da neredeyse bir soygun haline gelen bu süreç esas itibari ile Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllardır sürdürülen yanlış kentleşme politikalarının sonucudur. Ankara’ya yıllardır salt rant gözüyle bakan Büyükşehir Belediyesi yönetimi altyapı yatırımlarını kriz yaratma seviyesine gelene kadar önemsememiştir. Bu durum ulaşımdan, kanalizasyon altyapısına kadar Ankara’nın yaşadığı birçok hazin durumda karşımıza çıkmıştır.

Bir kentin yurttaşlarının sağlıklı ve kaliteli yaşamının en önemli bileşenlerinden olan içme suyu da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllarca önemsenmemiş, ötelenmiş ve en son tüm kentti etkileyen kriz olarak karşımıza çıkmıştır. Kızılırmak’tan getirilen ve Ankara’nın içme suyu ihtiyacını karşılamaya yönelik gerçekleştirilen proje de bunun en son ve çarpıcı örneğidir. Kızılırmak suyunun içme suyunda kullanılmaya başlanmasıyla musluğumuzdan akan suya güvenemediğimiz bu günlerde ise Melih Gökçek 10.08.2017 tarihinde sosyal medya hesabından “Elbette Kızılırmak suyu diğer barajlarımızdan gelen su kadar lezzetli değil. Ama susuzluk mu yoksa lezzeti olmasa da su mu derseniz… biz su deriz.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Yıllardır araştırma ve tartışma konusu olan Kızılırmak suyunun içme suyuna karışması ile ilgili kaygılar hepimizi etkilemişken bu açıklamayla endişelerimiz bir yönetici gözünde sadece suyun “lezzet”ine indirgemiş ve ne yazık ki susuzluk kaygısı ile yurttaşlara gözdağı verilmiştir.

Bununla yetinilmemiş Ankara Büyükşehir Belediyesi bu süreci Ankara kenti açısından bir soygun sürecine çevirmiştir. Bugün faturalarımıza yansıyan ücretler Büyükşehirler içerisinde en pahalı ücret seviyesine erişmiştir. Ankara’da sadece 2 m3 su kullanımı için 19,36 TL, 4msu için 32,91 tl, 9 msu kullanımı için ise 66,36 tl fiyat ödenmektedir. Bu fiyatlarla Ankara`da suyun mfiyatı neredeyse 10tl`ye yaklaşmaktadır. Faturalara yansıyan bu oran Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından internet sitesinden açıklanan su fiyatlarının çok üstündedir.

Bu noktada hatırlatmakta fayda var ki, mevcut gelişme durumu sonucunda Ankara su sıkıntısı yaşayan bir kent olmasına rağmen içme suyu özelliğine sahip olan ve Ankara`nın belli oranda içme suyu ihtiyacını karşılayan Bayındır Barajı içme suyu havzası olmaktan çıkarılmıştır. Akabinde bu bölge kentsel dönüşüm alanı ilan edip yapılaşmaya açılmak için bizatihi Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar yürütülmüştür. Yani su sıkıntısı yaşayan bir kent olan Ankara`da içme suyu özelliğine sahip olan bir baraj salt rant amacıyla, zengin kesimlerin konut projelerinde konut satış fiyatlarını yükseltecek bir su kütlesi olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte yine Ankara’da birçok kırsal bölge kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş, bu bölgelerde hızla sürdürülen inşaat faaliyetleri yer altı su seviyesinin hızla düşmesine sebep olmuştur.

Bu durum su ihtiyacının neredeyse tamamının, “lezzetsiz” olduğu Melih Gökçek tarafından da kabul edilen ve taşıma, arıtma gibi masrafların çok daha fazla olduğu Kızılırmak’tan karşılanması ile sonuçlanmıştır. Sonuç olarak ortaya çıkan kıtlık durumu Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından fırsata dönüştürülmüş ve içme suyu Türkiye’nin en pahalı içme suyu olmuştur.

Ankara Büyükşehir Belediyesi`ni acilen, artışından bizzat kendisinin sorumlu olduğu, içme suyu fiyatlarını düşürmeye, bundan sonraki sürece ilişkin de kenti sadece yapı kütlelerinden ve yollardan oluşan bir mekan olarak değil, insanca yaşam koşullarının yaratıldığı, temiz içme suyundan, temiz havaya kadar tüm hizmet sunumlarını içeren ve gözeten bir planlama anlayışına davet ediyoruz.

Bu kapsamda tüm Ankara halkını da Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin içme suyu ile uyguladığı politikaları sorgulamaya davet ediyoruz.

Sendika.Org/ Ankara