Sendika istatistikleri açıklandı: İşçilerin örgütsüzlüğü en büyük zayıflığı

Kayıtlı işçi sayısı yüzde 6,94 oranında bir artışla 13.581.554’e yükseldi. Aynı dönemde sendikalı işçi sayısı 77 bin 73 artarak, 1.623.638 oldu. Ancak bu yükselişe rağmen sendikalı işçi oranı, bir önceki dönemin altına inerek yüzde 11,95’e geriledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Resmi Gazete’nin dünkü (27 Temmuz) sayısında Temmuz 2017 dönemine ilişkin işçi sendikalarının istatistiklerini yayımladı.

TEMMUZ 2017 SENDİKA İSTATİSTİKLERİ

Bir önceki dönemle karşılaştırıldığında toplam kayıtlı işçi sayısı yüzde 6,94 oranında bir artışla 13.581.554’e yükseldi.

Aynı dönem içinde sendikalı işçi sayısı 77 bin 73 artarak, 1.623.638 oldu. Ancak bu yükselişe rağmen sendikalı işçi oranı, bir önceki dönemin altına inerek yüzde 11,95’e geriledi.

Genel olarak baktığımızda kayıtlı işçilerin yüzde 88’i yine sendikasız veya örgütsüz kaldı.

Sendikalı işçilerin dağılımına baktığımızda büyük çoğunluğun (yüzde 97) işkolu barajını aşmış 55 sendikada toplandığı görülmekte.

Üst örgütlere (konfederasyon) üyelikleri veya bağımsız olmalarına göre sendikalı işçiler incelendiğinde sendikalı işçilerin yüzde 56’sı Türk-İş’e bağlı sendikalara, yüzde 34’ü Hak-İş’e bağlı sendikalara ve yüzde 9’u DİSK üyesi sendikalara üye durumda. Bağımsız sendikalardaki işçilerin toplam içindeki oranı yüzde 1’in altında kalıyor.

Türk-İş eriyor, Hak-İş yükseliyor

Dönemler itibariyle bakıldığında Türk-İş’in toplam sendikalı işçiler içindeki konumunu sürekli yitirdiği görülüyor. Bir önceki dönemde bu oran yüzde 58 iken, Temmuz 2017 istatistiğinde yüzde 56’ya düşmüş. Buna karşılık Hak-İş yüzde 2 oranında artış göstererek yüzde 34’e yükselmiş. DİSK, her ne kadar üye artışı göstermiş olsa da toplam içindeki oranını korumuş.

İşkollarına göre durum

20 Numaralı Genel Hizmetler işkolu 330 bini aşkın işçi ile sendikalı işçi sayısının en yüksek olduğu işkolu olarak dikkat çekiyor. İşkolları içinde en yüksek örgütlülük oranı ise yüzde 34,23 ile 9 numaralı Banka, Finans ve Sigorta işkolunda. Sendikalı işçi oranı bakımından en zayıf işkolu ise yüzde 3,44 ile 18 numaralı Konaklama ve Eğlence Yerleri işkolu.

İşkollarının ikisinde sendikalı işçi sayısında azalma görülüyor. Bunlar 1 numaralı Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık işkolu ile 5 numaralı Dokuma, Hazırgiyim ve Deri işkolu. En yoğun azalma, 1.425 işçi ile 5 numaralı işkolunda. İşkolu incelendiğinde TEKSİF’in bir önceki döneme oranla 2 bini aşkın üye kaybı bu sonucun en önemli nedeni haline gelmiş. Türk-İş’in 16 sendikasında bir önceki döneme göre üye azalması bulunuyor.

DİSK’e bağlı sendikalardaki üye sayıları bir önceki dönemle karşılaştırıldığında ise 7 sendikada üye kaybının olduğu, en yüksek kaybın ise 982 üye ile Birleşik Metal-İş’te bulunduğu anlaşılıyor.

Bu dönem içinde 4 işkolunda toplam 4 yeni sendika Bakanlık sistemine dahil olmuş. Bu sendikaların hepsi bağımsız sendikalar.

Bakanlık listesine katılan sendika sayısı ise toplamda önceki döneme kıyasla 1 eksilerek, 160 olmuş, bunun 55’i yüzde 1’lik işkolu barajını aşmış durumda. Sendika sayısı en fazla olan işkolu 15 adet ile 5 no’lu Dokuma, Hazırgiyim ve Deri işkolu. Bu işkolunu 14 sendika ile 10 no’lu Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar, 12 sendika ile 12 no’lu Metal ve 11’er sendika ile Konaklama ve Eğlence Yerleri ile Genel Hizmetler işkolları izliyor.

Sendika.Org