Cumhuriyet Vakfı seçiminin iptali davası kabul edildi

Cumhuriyet gazetesinin imtiyaz sahibi Cumhuriyet Vakfı’nın yönetim kurulu seçiminin iptali için vakfa ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne karşı açılan dava istinaf yolu açık olmak üzere kabul edildi

Cumhuriyet gazetesinin imtiyaz sahibi Cumhuriyet Vakfı’nın 18 Şubat 2014 tarihli yönetim kurulu seçiminin iptali için vakfa ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne karşı açılan davada kabul kararı verildi. Vakfın eski yöneticilerinden Alev Coşkun ve Şevket Tokuş ile mali müşavir Mustafa Pamukoğlu’nun açtığı, CHP Milletvekili Mustafa Balbay’ın da davacılar yanında katıldığı davanın son oturumu İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’de yapıldı. Mahkeme, yönetim kurulu seçimine ilişkin toplantının vakıf senedine aykırı olduğu iddiasını kabul ederek, iptaline karar verdi, karara karşı istinaf yolunu açık bıraktı.

Herkesin katılabileceği dava

İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaya Çağlayan Adliyesi’nin en kıdemli yargıcı Nesime İste bakmaya başlamıştı. Ancak yargıç İste, iktidara yakın A Haber kanalında, emekli Yargıtay yargıcı olan eşi üzerinden hedef gösterilmesinden sonra kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Yerine ise Manavgat Sulh Hukuk Mahkemesi’nden Muhsin Aylim atandı.

Yargıç Aylim, önceki duruşmada, hem iptali istenen toplantıda yönetime seçilen Mustafa Balbay’ın, hem de kendisini Cumhuriyet okuru olarak tanıtan bazı yurttaşların davaya davacılar yanında katılma taleplerini kabul etti. Son oturumda ise davalı vakıf yanında duruşmaya katılmak isteyen bir yurttaşın talebi kabul edildi. Buna kararlarla birlikte, Cumhuriyet okuru olduğunu söyleyen herkesin davaya katılması mümkün hale geldi.

Dosyada sonradan ortaya çıkan raporlar

Dosyada davanın tarafları tarafından sunulan mütalaalar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün teftiş raporları bulunuyor. Vakıflar Başmüfettişi Mustafa Batu’nun seçimin usulüne uygun olduğunu belirleyen raporundan sonra, genel müdürlüğün Cumhuriyet Vakfı’ndan gizlice bir rapor daha düzenlettiği ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet gazetesi ve kamuoyu bu rapordan da yine ilk kez A Haber’de yayımlanan bir programda, Genel Müdür Adnan Ertem’in telefonla bağlanması sonucu haberdar olmuştu. Ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Vakfı için mali denetim başlatmıştı. Mali denetim raporu ise ilk kez Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticilerinin tutuklu olduğu dosyanın iddianamesinden çıkmıştı.

Teftiş raporları arasındaki çelişkinin giderilmesine yol gösterecek iki mütalaa da yargılama sırasında dosyaya sunuldu. İstanbul Üniversitesi Medeni Hukuk kürsüsü ile Marmara Üniversitesi Medeni Hukuk kürsüsünden hocaların imzasını taşıyan iki ayrı bilimsel görüş de, seçimlerde hiçbir usulsüzlük olmadığını ortaya koydu. Ancak bu görüşler, davacıların sunduğu idare hukuku öğretim üyesi Tayfun Akgüner’in mütalaası ile çelişti. Buna karşın yargıç Muhsin Aylim, çelişkilerin giderilmesi için dosyanın bir bilirkişi heyetine gönderilmesi talebini reddetti.

“Bu dava Cumhuriyet’i ele geçirmek için açılmıştır”

Cumhuriyet Vakfı’nı temsil eden avukatlar davanın siyasi boyutuna ve hukuksuzluğuna dikkat çektiler. Duruşmada “Bu dava Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, özellikle genel müdür Adnan Ertem’in eliyle hükümetin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Aydınlık gazetesinin, birtakım siyaset yazarının, eski yazar ve yöneticilerimiz Alev Coşkun ve Mustafa Balbay’ın ittifakıyla Cumhuriyet’i ele geçirmek için açılmış bir davadır. Bu davanın ve on iki arkadaşımızın cezaevinde olmalarının nedeni de budur. Toplantı tarihinde üye sayısı 12’den 9’a düşmüştür. 9 kişinin 6 kişiyle toplanması Vakıf senedine ve yasaya uygundur. Aslolan vakfedenin iradesi ve Vakfın yaşamasıdır. Rapor ve bilimsel görüşlerin de kanıtladığı üzere dava haksızdır” şeklinde savunma yaptılar. Mahkeme, savunmaları dikkate almayarak, davanın kabulüne dair kısa kararını verdi. Kararın gerekçelerinin ise daha sonra yazılacağını belirtti.

Kaynak: Cumhuriyet