Taşyapı’ya izin yok: Şişli Endüstri yerine AVM planı bir kez daha iptal

Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nin bulunduğu araziye Taşyapı tarafından AVM yapılmasına izin verecek olan imar planları idare mahkemesi tarafından ikinci defa iptal edildi

İstanbul’un Şişli ilçesinde Türkiye’nin en köklü okullarından Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin bulunduğu arazi üzerinde AVM ve rezidans dahil yoğun yapılaşma öngören imar planlarının yürütmesi İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından ikinci kez iptal edildi.

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İstanbul Şubesi’nin açtığı davada 3’üncü İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı vermiş, ancak Bölge İdare Mahkemesi kararı bozarak mahkemeye geri göndermişti.

Kararı gözden geçiren 3’üncü İdare, 11 Ocak’ta bir kez daha yürütmeyi durdurma kararı vererek söz konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu belirtmişti.

Mahkeme kararında “nüfus ve yoğunluk artışı” getireceğini belirttiği plan değişikliğinin “şehircilik ilkelerine, planlama teknik ve esaslarına aykırı” olduğunu kaydetti. Karar 27 Mart tarihinde alındı.

ŞPO’nun yargı kararıyla ilgili basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Kentsel donatı alanları bakımından oldukça yetersiz olduğu bilinen bir konumda, üzerinde tarihi Sanayi-i Nefise Mektebi’ne kadar giden Türkiye’nin en köklü ve önemli meslek liselerinden biri olan Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin bulunduğu ‘meslek lisesi alanı’ olarak ayrılmış bir alanın, özel proje alanı ilan edilerek 3,00 emsal değeri ile ‘ticaret+konut alanı’na dönüştürülmesinin kamu yararına aykırı bir işlem teşkil ettiği yeniden hukuken de tescil edilmiş oldu.”

Ne olmuştu?

Liseye ilişkin üç yıl önce ayrıcalıklı imar planı değişiklikleri onaylanmış, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi dava konusu edilmişti. ŞPO tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı açılan ve İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nde görülen söz konusu davada mahkeme tarafından 20 Mart 2014 tarihinde verilen kararla planın yürütmesi durdurulmuş, ve 31 Ekim 2014 tarihinde verilen karar ile iptal edilmişti.

Söz konusu alana ilişkin ilk dava, çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren imar planı değişikliklerine karşı dört yıl önce açılmış, dava iptal kararıyla sonuçlanmıştı.

Bakanlık mahkeme kararına rağmen iptal gerekçelerini oluşturan ve ‘odanın itirazlarını koruduğu’ yeni planları yürürlüğe sokmuş ve yargının kararı atlanmak istenmişti. Bu yeni planlar da ŞPO tarafından yeniden yargıya taşındı. İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi söz konusu planlar hakkında yürütmenin bir kez daha durdurulmasına karar vermişti.

Şişli belediyesi devre dışı bırakıldı

Kaptanpaşa Mahallesi’nde yer alan 65 dönümlük arazi, azınlık vakıflarına ait malların iadesine ilişkin kararnameyle Bulgar Ortodoks Eksarhlığı Vakfı’na geri verilmişti.

Eksarhlık da yüzde 50 kat karşılığı ‘Taş Yapı’ ile anlaşmıştı. Mülkiyeti Şişli belediyesine ait olmasına rağmen belediyenin hizmet binasının üçte biri de bu ‘özel proje alanı’na dâhil edilmiş ve dini tesis alanı olarak belirlenmişti.

İnşaat ruhsat işlemleri ise 644 no’lu KHK ile Şişli belediyesi devre dışı bırakılarak bakanlık tarafından yapılmıştı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, ‘Taş Yapı’ inşaata başlamış ve Şişli gibi yeşil alanı çok az bir ilçede, 200’e yakın ağaç sökülmüş, halihazırdaki yeşil alanlar ise hafriyat alanına dönüştürülmüştü.

Kaynak: Diken