“Bize bir yasa lazım” diyen LGBTİ’ler Meclis’te

CHP Milletvekilleri Selina Doğan ve Zeynep Altıok’un, İstanbul’da öldürülen trans kadın seks işçisi Hande Kader’in arkadaşları ve LGBTİ örgütleri temsilcileri ile Meclis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında, Anayasa’nın eşitliği düzenleyen maddesine “cinsel yönelim”, “cinsiyet kimliği” ibarelerinin eklenmesi ve nefret suçlarını önleyici yasaların çıkarılması talep edildi

lgbti-meclis-trans-cinayeti-manset

CHP Milletvekilleri Selina Doğan ve Zeynep Altıok, İstanbul’da öldürülen trans kadın seks işçisi Hande Kader’in arkadaşları ve LGBTİ örgütleri temsilcileri ile Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında LGBTİ’lere yönelik şiddet ve ayrımcılığa, cinayetlere ve buna karşı anayasal korumanın olmamasına dikkat çekildi, Anayasa’nın eşitliği düzenleyen maddesine “cinsel yönelim” ve “cinsiyet kimliği” ibarelerinin eklenmesi ve nefret suçlarını önleyici yasaların çıkarılması talep edildi.

CHP: “LGBTİ’ler için 22 maddelik kanun teklifi verdik”

CHP Milletvekili Zeynep Altıok, “LGBTİ bireyleri içermesi için 22 maddelik kanun teklifi verdik. En önemlisi de siyasi söylemlerde cinsiyetçi ifadeler cezalandırılmalı” dedi.

CHP Milletvekili Selina Doğan ise “Toplumsal cinsiyet dersi ilköğretim müfredatında zorunlu hale getirilmeli. Çocuklar cinsiyet eşitliğine duyarlı bir birey olarak yetişsinler” diye konuştu.

“Ya ‘haksız tahrik’, ya ‘iyi hal’: Nefret cinayeti yasalarca tanınmamakta”

Doğan’ın konuşması şöyle:

İktidarın yürüttüğü ayrımcı cinsiyet politikaları ve cezasızlığı teşvik eden tutum nedeniyle ötekileştirme kadına ve LGBTİ’lere şiddeti meşrulaştırıyor. Ülkemizde farklı cinsel yönelim ve kimliği dönük nefret cinayeti yasalarca tanınmamakta.

Mevcut iktidarın ötekinin de ötekisi olarak yok saydığı, lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks bireylerin maruz kaldığı ayrımcılık, bu bireylerin çalışma ve yaşam haklarını ellerinden alıyor.

Kasım 2014 ile 17 Ağustos 2016 tarihi arasında 356 hak ihlali, son bir yılda Türkiye’de toplam 9 trans cinayeti işlendi. Resmi rakamlara göre, 2008’den bu yana toplam 45 trans kadın öldürülmüş. Bu veri Avrupa ülkeleri arasındaki en yüksek rakam.

Canavarca hislerle işlenen bu cinayetlerin ortak noktası yakalanabilmiş olan faillerin ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimleri alması ya da cezasız bırakılması. LGBTİ bireylere yönelik vakaların kayıt altına alınmadığı, soruşturulmadığı bir güvenlik anlayışında tespit edilebilen vakalar içinde dahi rekor yakalamış bir ülke olmanın utancını yaşıyoruz.

“Hande Kader cinayeti iktidarın teşvik ettiği politikaların ürünü”

Seks işçisi trans kadın Hande Kader’in 12 Ağustos’ta öldürülmüş ve yakılmış halde bulunması canavarca hislerle işlenmiş trans cinayetlerinin son halkası. Bu cinayetler toplumda iktidarın politikalarıyla teşvik ettiği, homofobik, transfobik, ahlakçı ve ötekileştiren anlayışın, dilin ürünü.

Doğan, öncelikle;

  • Toplumsal cinsiyet dersinin, ilköğretim müfredatında zorunlu hale getirilmesi
  • Translara ve seks işçilerine dönük ayrımcılık ve nefret suçlarıyla mücadele edilebilmesi için Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanunu’nda nefret suçları ile ilgili mücadele alanları bölümüne “cinsel yönelim”, “cinsiyet kimliği” ibarelerinin eklenmesi ve ulusal mevzuatta ayrımcılıkla mücadele düzenlemelerinin “cinsel yönelim” ve “cinsiyet kimliği ibarelerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Doğan ayrıca, TCK’nın ayrımcılığı yasaklayan 122. maddesinde nefret suçlarının mevcut yasa içinde belirginleşmesini sağlayan düzenlemenin “cinsel yönelim” ve “cinsiyet kimliği ibarelerini içerecek şekilde düzenlemesini ya da ayrı nefret suçları yasası bu ibareleri dahil edecek şekilde hazırlanmasını talep etti. “Siyasi söylemlerde cinsiyetçi ifadeler cezalandırılmalı” dedi.

Kırancı: “Bize bir yasa lazım”

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Kırancı şunları kaydetti:

Seks işçiliği işçilik biçimidir. Birçok LGBTİ, cinsiyet kimliği ve cinsel yöneliminden dolayı kendi yaşam deneyimlerini, eğitimlerini, pratiklerini kullanamayarak zorunlu seks işçiliğine itilmekte ve varoluşlarından dolayı itildikleri noktada güvenli çalışma alanları sağlamadığından öldürülmekte tacize, tecavüze, sistematik bir şekilde kolluk kuvvetlerinin psikolojik ve fiziksel şiddetine uğramakta ve toplumun her an daha dışına itilmekteyiz.

Eşitliği düzenleyen Anayasa’nın 10 maddesine cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ibareleri eklenmedikçe, nefret cinayetine dair yeni koruyucu maddeler eklenmedikçe üzgün olmamız çare etmeyecek. Homofobik transfobik bifobik cinayetler son bulmayacaktır. Katillerimiz ellerini sağlayarak dolaşmaya devam edecek, bu failler feyz alarak eylemlerine devam edecektir. Bize bir yasa lazım”

Sendika.Org