Analık hali ve gebelikten katkı ve katılım payı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Vekili, analık hali ve gebelik nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinden katkı ve katılım payı alınabileceği ile ilgili bir yazı yayımladı

Dr. Mehmet Ali Torunoğlu imzasıyla yayımlanan yazıya göre analık hali ve gebelik nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinden katkı ve katılım payı alınabileceği belirtildi. Torunoğlu, bu uygulamayı 5510 sayılı Kanunun 69. maddesinde ve Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki analık halleri ve gebelik nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinden katkı payı alınmayacağına ilişkin bir hükmün bulunmamasıyla temellendirdi.

SES Merkez Yönetim Kurulu konuyla ilgili bir basın açıklaması yayımlayarak, katılım paylarının ödenme ve uygulanmasına ilişkin usulü belirlemeye Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun değil, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yetkili olduğunu belirtti. SES bu uygulamanın “koruyucu sağlık hizmetlerinde katkı-katılım payları alınmasının halkın gündemine sokulmasının ve yatarak tedavide alınması öngörülen yüzde 1 oranında katılım payı alınmasının ön adımları olarak değerlendirdi.

SES, açıklamasını herkesi 19 Aralık’taki greve çağırarak sonlandırdı.

HekiMedya