Yeni başlayanlar için Dünya Kadın Yürüyüşü 2010

Kadınlara yönelik yoksulluk ve şiddet kaynaklı ayrımcılığın ortadan kaldırılması için dünyanın bütün kadınları üçüncü kez buluşuyor. Gücünü kadın dayanışmasından alan ve onlarca farklı kadın örgütüyle, karma örgütlerden kadınların oluşturduğu Dünya Kadın Yürüyüşü’nün üçüncüsü 8 Mart’ta başladı.

2010 yılında ilanının yüzüncü yılı kutlanacak olan 8 Mart’tan başlayarak 17 Ekim’e kadar dünya çapında kadınlar seslerini daha güçlü duyuracak. Dünya Kadın Yürüyüşü’nün (DKY), “Hepimiz özgür oluncaya dek, kadınlar yürüyor” sloganıyla hazırladığı eylem programı 8 Mart-17 Ekim 2010 tarihleri arasında gerçekleşecek. Programın Türkiye ayağı 7 Mart günü İstanbul Taksim’de yapılan basın açıklamasıyla başlatıldı.

DKY Türkiye bileşenleri 7 Mart Pazar günü İstanbul Taksim’de tramvay durağında yaptıkları basın açıklamasıyla Dünya Kadın Yürüyüşü’nün Türkiye ayağını başlattı. DKY Türkiye’den Dilsaz Padar tarafından yapılan açıklamada 8 Mart’ın 100. yılında DKY’nin üçüncüsünün başladığı, 30 Haziran 2010 tarihinde Avrupa ayağının ise İstanbul’da yapılacağı belirtildi. Padar, kadınların bu yıl eşitlik, adalet, özgürlük ve barışın hakim olduğu bir dünya kurmak için yürüyeceğini ifade etti.

Dört önemli talep
2010 yılında ilanının yüzüncü yılı kutlanacak olan 8 Mart’tan başlayarak 17 Ekim’e kadar dünya çapında kadınlar seslerini daha güçlü duyuracak. DKY, “Hepimiz özgür oluncaya dek, kadınlar yürüyor” sloganıyla hazırladığı, 8 Mart-17 Ekim 2010 tarihleri arasında sürecek eylem programını açıkladı. 2010 yılı eylemleri, dört ana tema -kadın emeği, kadına yönelik şiddet, barış ve sivilleşme ve ortak menfaat- etrafında organize edilecek.

2010 eylemi DKY’nin dört eylem alanı etrafında harekete geçecek:
* Ortak menfaat ve kamusal haklar başlığı yaşamın idamesi için gerekli beslenme, barınma, içilebilir su, toprak ve bilgi gibi değerlerin insanlığın tümünün ortak menfaati doğrultusunda kullanılması ve eğitim, sağlık, enerji gibi kamusal hakların herkes için nitelikli ve ulaşılabilir olması ve özelleştirmelere karşı korunması mücadelesini kapsamakta.

* Kadın emeği başlığı kadınların ekonomik anlamda özgürleşmesi yalnızca ücretlerin eşitlenmesini değil yasal hakların iyileştirilmesi ve sosyal güvenceye kavuşmalarını da içermekte. Dünyanın her yerinde kadın ve erkek bütün işçilerin, herhangi bir ayırımcılığa uğramaksızın, insanca asgari ücrete ve eşit ücrete kavuşması mücadelesi ve neoliberal politikaların yarattığı yıkımı durdurulması çabası bu madde kapsamında ele alınıyor.

* Barış ve sivilleşme başlığı savaşlardan, dinsel ve etnik çatışmalardan, soykırımlardan her zaman fiziksel, sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak en fazla zarar gören kesim olan kadınların, toplumun askerileştirilmesine karşı mücadelesini amaçlanmaktadır.

*Kadına yönelik şiddet başlığı bu sorunun bilince çıkartılması amacıyla eylemler düzenlenmesi toplumsal hareketlerle ittifak kurulması ve şiddetin önlenmesi için devletin önlem alması taleplerini içermektedir.

DKY’nin her ulusal birimince belirlenecek 2010 eylemleri için önceden düşünülmüş bazı eylemler ise şunlar:
Bir doğrultuda ilerleyen, güzergahları önceden ayarlanmış 10 günlük yürüyüşler.
Otobüs ve tren karavanlarının güzergahı boyunca durak yerlerinde planlanmış eylemler.
Film gösterimleri, tiyatral sunuşlar, araçlar yaratma atölyeleri, afişler. Diğer ülkelerde ve bölgelerdeki DKY tarafından yapılan eylemlerin desteklenmesi için yerel eylemlerin örgütlenmesi. Silah satan ülkelerin diplomatik temsilcilikleri, Birleşmiş Milletler binaları ve silah üreten şirketlerin önünde eylemler. Sömürü ve savaşla ilişkili çok uluslu şirketlerin ürünlerini boykot eden kampanyalar.

DKY ayrıca, Amerika kıtası için, 21-23 Ağustos’ta Kolombiya’da, Asya ve Okyanusya için 12-14 Mayıs’ta Filipinler’de, Avrupa için 30 Haziran’da Türkiye’de bölgesel eylemler yapacak.
Daha fazla bilgi için: www.worldmarchofwomen.org

Halkın Sesi gazetesi Kibele ekibi tarafından hazırlanmıştır