8 Mart’ın yüzüncü yılında kadınlar vardı her yerde… YENİLENDİ

Dünya Kadınlar Günü’nün, 1910 yılında düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Kongresi’nde Clara Zetkin’in önerisiyle kabul edilmesinin üzerinden yüz yıl geçti. Dünyanın kadın yarısı yüzüncü yılında yüzlerce taleple 8 Mart alanlarında buluştu. Özgürlük, eşitlik, barış ve adalet istedi.

Ankara
Ankara’da binlerce kadın 8 Mart’ın 100. yılında bir araya geldi. 8 Mart Kadın Platformu tarafından yapılan fiili mitingde kadınlar “dayanışmayla güçleniyoruz, mücadeleyle değiştiriyoruz” diyerek yürüdüler.

8 Mart’ın 100 yılında kadınlar alanlarda
8 Mart’ın 100. Yılında kadınlar Ankara’da da sokaktaydı. Dayanışma ve mücadele çağrısıyla bir araya gelen binlerce kadın Kolej Kavşağından Ziya Gökalp Caddesi’ne kadar yürüdü. Kızılay girişinde yapılan fiili mitingde savaşa, şiddete, tecavüze, erkek egemen sisteme ve her türlü ayrımcılığa karşı kadınların talepleri haykırıldı.

Kadınlar yürüyor mücadele büyüyor
Bu yıl 8 Mart Kadın Platformu tarafından yapılan eyleme “Dünya Kadın Yürüyüşü, Feministbiz, KESK’li Kadınlar, DİSK’li Kadınlar, Tez Koop İş Sendikasından Kadınlar, TMMOB’li Kadınar, Ankara Tabip Odası’ndan Kadınlar, Halkevci Kadınlar, EKD, EHP’li Kadınlar, ÖDP’li Kadınlar, BDP’li Kadınlar, DYG-Genç Kadın Komitesi, Kırmızı Şemsiye Seks İşçileri İnisiyatifi, SDP’li Kadınlar, Emek Partisi, Aka Der Kadın Komisyonu, Liseli Genç Umut’çu Kadınlar, Öğrenci Kolektiflerinden Kadınlar, Tüm-İGD’li Kadınlar, Antikapitalist Kadınlar, ESP Kadın Meclisleri, Beytepeli Kadınlar, Ünversiteli Genç Kadınlar, Gençlik Muhalefetinden Kadınlar, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi’nden kadınlar” katıldı.

Kolej Meydanında saat 12.00’da toplanan binlerce kadın “eşitlik, barış ve özgürlük talepleriyle yürürken eylem boyunca “Yaşasın kadın dayanışması”, “Jin jiyan azadi”, “Dünya yerinden oynak kadınlar özgür olsa”, “Seher Tümer’e özgürlük”, “Her gün 8 Mart her gün mücadele”, ” Mutfakları değil sokakları istiyoruz”, “Başka bir dünya istiyoruz”, “Kadınlar savaş istemiyor”, “Kadınlar yürüyor mücadele büyüyor” sloganlarıyla taleplerini dile getirdiler.

Dayanışmayla birleşiyoruz, mücadeleyle güçleniyoruz
Ziya Gökalp Caddesinde Kızılay girişinde yolu trafiğe kapatan kadınlar burada fiili bir miting gerçekleştirdiler. Kürtçe ve Türkçe olarak basın açıklamasını yapan platform, kadın dayanışmasıyla güçlenen kadınların bugün mücadeleyle daha da güçlendiğini ifade etti.

Mitinge katılan Tekel işçisi bir kadına Ankara Tabip Odası tarafından plaket verildi. Mitingde Güldünya Müzik Topluluğa da yer alarak kadın şarkılarını söyledi. Kadınlar iki saati aşan eylem boyunca kendi taleplerini ve renklerini alandan yansıtırken, 100 yıl coşkusu da şarkılarla ve halaylarla can buldu.

Eskişehir
8 Mart’ın yüzüncü yılında Eskişehirli kadınlar Tekel işçisi kadınların direnişiyle, Desa ve Novemed’li kadınların zaferiyle, kadın dayanışmasıyla sokakları doldurdu.
Kadınlar 8 Mart’ta saat 17.00’da Hamamyolu Yediler Parkı’ndan Adalar’a “söyleyecek sözümüz değiştirecek gücümüz var” diyerek yürüyüş gerçekleştirdi. Basın metnini Eskişehir Demokratik Kadın Platformu adına okuyan Gül Aldemir; “8 Martın yüzüncü yılında, bütün dünyada milyonlarca kadın özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve barış için sokaklarda olacağız bir kez daha. Kürt, Türk, ermeni, Laz, Çerkez kadınlar ellerimizi birleştirerek değiştireceğiz dünyayı” dedi.
Basın açıklamasının ardından içerisinde Tekel direnişindeki kadınlardan, ev işçisi kadınlara, şiddete maruz kalan kadınlardan, krize karşı şartları olan kadınlara kadar farklı temsiliyetlerin olduğu bir tiyatro oynandı. Eylem müzik dinletisi ile sona erdi.

İzmir
İzmir 8 Mart Kadın Platformu bileşenlerinin çağrısıyla yapılan 8 Mart mitingi oldukça coşkulu geçti. Halkevci kadınlar, Öğrenci Kolektifi’nden kadınlar, Genç Umutçu kadınlar, BDP’li kadınlar, TMMOB’den kadınlar, Amargi, Sosyalist Feminist, Tekstil-Sen’li kadınlar, Bağımsız Kadın İnisiyatifi, Çağdaş Hukukçular Derneği’nden kadınlar, SDP’li kadınlar, Gençlik Muhalefeti’nden kadınlar, Emek Gençliği’nden kadınlar ve Tekel işçisi kadınların bulunduğu alanda yükselen ses “emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir” oldu.
Kadınlar 7 Mart günü Pazar günü saat 11.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda ve BDP il binası önünde toplanmaya başladılar. Saatler 12.00’yi gösterdiğinde yürüyüşe geçen kadınlar Konak Belediyesi önünde, 100. yılında Büyük Kadın Buluşması’na başladılar. Hazırlanan basın metni hem Türkçe hem de Kürtçe olarak okundu. Tüm alanı “Jin jiyan azadi-Kadın yaşam özgürlük” sloganları çınlattı. Okunan basın metninde yüzyıllardır süren ataerkil kapitalist sistemin gün be gün artan yıkıcılığına vurgu yapıldı. Açıklamada, 4-C’ ye karşı savaş açan Tekel işçileri, Urfa’da öldürülen Ceylan Önkol, namus cinayetleriyle öldürülen kadınlar anıldı. Kadınların örgütlü ve birleşik mücadelesinin yıkımı ve eşitsizliği durdurabileceği ifade edildi. Programa MKM’nin müzik grubuyla devam edildi, çekilen halaylar ve atılan sloganlarla birlikte eylem sonlandı.

Adana
8 Mart’ın yüzüncü yılında Adana 8 Mart Kadın Platformu katılımcıları tarafından Uğur Mumcu Meydanı’nda bir miting düzenlendi. 7 Mart Pazar günü saat 12.30’da Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu önünde toplanan binlerce kadın “8 Mart’ın 100. yılında özgürlük çığlığımızı büyütmek için yine alanlardayız” pankartı arkasında miting alanına kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Eylemin en kitlesel korteji barış isteyen Demokratik Özgür Kadın Hareketi’nindi. 1500 Kürt kadın “Jin jiyan azadi” sloganlarıyla miting alanına girdi. Eylemde “Yaşasın 8 Mart”, “Tekelci kadınlar onurumuzdur” sloganları sıkça atıldı.
Kortejlerin miting alanına girmesinin ardından Adana 8 Mart Kadın Platformu adına Sevil Aracı ortak basın metnini okudu. Aracı açıklamasında şunlara değindi:
“Biz kadınlar bedenimize, emeğimize ve kimliğimize yönelik her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı 100 yıllık birikimimizle mücadeleye devam ediyoruz. Özgürlük tutkumuzla her günü 8 Mart’a çevireceğiz. Kapitalizme ve erkek egemenliğine karşı; cinsiyetçiliğin şiddetin, sömürünün tacizin, tecavüzün tüm izlerini yeryüzünden silmek için tüm kadınları mücadeleye çağırıyoruz. Safımız evde, sokakta, işyerinde sömürü ve şiddete karşı birleşenlerin yanındadır. Kadınlar örgütlenmeye, mücadeleye!”
Tertip komitesinin konuşmasının ardından Tekel işçisi bir kadın “Tekel işçisi kadınlar onurumuzdur”, “Her yer Tekel her yer direniş” sloganları arasında kısa bir konuşma yaptı. DÖKH’lü kadınlar adına Hatice Çoban bir konuşma yaparak alandaki tüm kadınları selamladı. Miting konuşmaların ardından Sultan ve Emine’nin (Janya) konseriyle sona erdi.
Adana 8 Mart Kadın Platformu’nu; Eğitim Sen, Adana Tabip Odası, Halkevci Kadınlar, DÖKH, Kadın Emeği Kolektifi, Sosyalist Feminist Kolektif, SGD, EMEP, DİP Girişimi, KESK, SDP, İHD, Sosyalist Partili Kadınlar ve YDİ ÇAĞRI örgütlerinden kadınlar oluşturuyordu.

İstanbul
Halkevci Kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar gününde krizin yıkıma karşı acil taleplerini duyurmak üzere İstiklal Caddesi boyunca bir yürüyüş yaptı. Taksim tram
vay durağında yaptıkları eylemde İstanbul’un farklı mahallelerinden gelen kadınlar Sağlık ocağı, kreş, sığınmaevi ve iş güvencesi istediklerini anlattı. Gebze Cumhuriyet Mahallesi’nden gelen kadınlar “barınma hakkı istiyoruz” dedi.

8 Mart Pazartesi günü 13.00’de İstanbul Halkevi önünde buluşan kadınlar buradan sloganlar atarak ve bildiriler dağıtarak Taksim tramvay durağına yürüdüler. İstiklal Caddesi boyunca yapılan yürüyüşte “Kadınlar el ele mücadeleye”, Kadınlar artık susmayacaklar”, “İş, kreş hakkımız söke söke alırız” sloganları atan Halkevci Kadınlar, tramvay durağına geldikten sonra burada basın açıklamalarını yaptılar.

Kentsel Dönüşüme karşı mücadele veren Gebze Cumhuriyet Mahallesi’nde Ayşe hükümete seslenerek yıkımların durdurulmasını istedi, “Bizleri görmezlikten gelmeyin evlerimizi yıkmayın” dedi.

Tramvay durağındaki açıklama sırasında Bahçelievler Halkevi’nden Sema kadınların ağır koşullar altında ve sigortasız çalıştırıldığı bir ülkede yaşadığımızı belirtti. Mahallelerinde krizden sonra onlarca kadının işsiz kaldığını belirterek tüm kadınlara iş güvencesi ve koşulsuz sosyal güvence istedi.

Okmeydanı Halkevi’nden Hatun mahallelerinde parasız nitelikli kreş açılması için uzun süredir bir kampanya yürüttüklerini aktardı. Belediyenin taleplerini görmezden geldiğini ifade ederek”kreş hakkımız söke söke alırız” dedi.

Sarıyer Halkevi’nden Saadet sosyal güvencesi olmadığını, diyabet hastası olduğunu anlattı ve kendisi gibi binlerce kadının parasız sağlık hizmeti istediğini söyledi. Avcılar Halkevi’nden gelen Türkan da şiddetin tüm kadınların sorunu olduğunu belirtti ve sayısı 50 bini geçen her ilçeye sığınmaevi açılmasını istediklerini ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından Kartal Halkevi Başkanı Ezgi Özdemir Halkevci kadınlar adına bir basın açıklaması yaparak kadınların talepleri için yüz yıl önce olduğu gibi bugün de mücadele ettiğini dile getirdi, Halkevci kadınların eşit yurttaşlık mücadelesinde yollarına devam edeceğini söyledi.

Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

Mersin
Mersinli kadınlar 6 Mart Cumartesi günü Mersin Kadın Platformu tarafından düzenlenen eylemde buluştu. Akdeniz Belediyesi önünde buluşan yaklaşık 400 kadın buradan Taş binaya kadar bir yürüyüş yaptı. Taş bina önünde Platform adına yapılan basın açıklamasının ardından 8 Mart’ın yüzüncü yılı nedeniyle 100 balon havaya bırakıldı. Mersin’de etkinlikler, bugün (8 Mart Pazartesi) saat 17:30’da yapılacak meşaleli yürüyüş ve 9 Mart Salı günü Mersin Üniversitesi Öğrenci Kolektifleri’nden kadınların kutlama programıyla devam edecek.

Kocaeli
8 Mart’ın 100. Yılında tiyatrolu eylem
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün 100. yılında Kocaeli’nde Halkevci kadınlar ve Öğrenci Kolektifleri’nden Kadınlar tiyatrolu bir eylem gerçekleştirdiler. Eyleme 10 aydır direnişte olan Arızlılı kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Belediye İşhanı önünde gerçekleştirilen ve bir kadının tüm hayatı boyunca karşılaştığı zorluklar ve şiddetin anlatıldığı oyun, Kocaeli Halkı tarafından ilgiyle izlendi. Tiyatrolu eylemin ardından kadınlar, İnsan Hakları Parkı`na yürüyerek bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Berivan Koç, güvenceli çalışma, parasız, nitelikli eğitim veren bakım evleri ve kreşler, her kadının sağlık hakkının güvence altına alınması ve kadına yönelik şiddete son verilmesini istediklerini ifade etti. Koç “yaşadığımız topraklarda barışın hüküm sürmesini, geleceğimizin gericiliğe ve karanlığa boğulmamasını istiyoruz” dedi. Açıklamanın ardından eylem sona erdi.

Antakya
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün 100. yılı, düzenlenen bir mitingde Antakya’da da coşkulu bir biçimde kutlandı. Mitingde elleri kelepçeli ve ağızları bantlı Barış Anneleri grubu büyük ilgi gördü.
7 Mart Pazar günü Antakya Kadın Platformu imzasıyla yapılan mitinge KESK Şubeler Platformu, DİSK-Genel İş, Halkevleri, Kadın Emeği Kolektifi-Amargi, BDP ve ESP’den kadınlar katıldı. Miting alanında birbirine karışan “Kadınız, anayız, barıştan yanayız”, “Ena mara, bedde rada (Ben kadınım, barış istiyorum-Arapça)”, “Jin jiyan azadi (Yaşasın kadınların özgürlüğü-Kürtçe)” sloganları, halkların kardeşliğinin kadın mücadelesiyle güçlendiğini gösterdi. Miting Arapça ve Türkçe yapılan konuşmalardan sonra müzik eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi.

Niğde
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması Niğde Eğitim Sen’in çağrısıyla 7 Mart Pazar Günü saat 13.00’de Niğde Hükümet meydanında gerçekleşti.
Eğitim Sen binası önünde toplanan kadın ve erkek emekçiler kortej oluşturup sloganlarla yürüyüşe geçtiler. Hükümet Meydanı’na varan kitle burada eyleme katılan Niğdeli emek dostlarıyla buluştu. Eylemde Niğde Eğitim Sen Yönetim Kurulu Sekreteri Yasemin Dikdurak bir basın açıklaması yaptı. Dikdurak’ın okuduğu basın açıklaması sık sık “Yaşasın yüz yıllık mücadelemiz”, “Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa” sloganlarıyla kesildi. Basın açıklamasının ardında davul ve zurnalar eşliğinde dayanışma halayına duran emekçiler zılgıtlarla ve sloganlarla Dünya Kadınlar Günü’nü kutladılar.

Artvin
Artvinliler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Atapark önünde yaptıkları bir basın açıklamasıyla kutladılar. Artvin’deki kutlamalar da karmaydı. Eğitim Sen, Artvin Halkevi, Öğrenci Kolektifleri, ÖDP, Genç-Sen, CHP ve Yeşil Artvin Derneği tarafından düzenlenen basın açıklamasının ardından katılımcılar küçük bir konserin düzenlendiği Artvin Halk Eğitim Merkezi’ne yürüdüler. Artvinliler yol boyunca alkışlarla eyleme destek verdiler.

Kütahya
Kütahya’da 8 Mart’ın 100. yılında kadınlar sokaktaydı. 7 Mart Pazar günü saat 15:00’de Sevgi Yolu’ndan buluşan kadınlar buradan Ev-Kur önüne yürüdü. Eğitim Sen, SES, Ekim Gençliği ve Öğrenci Kolektifleri’nden kadınların katıldığı yürüyüşün ardından Ev-Kur önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada AKP hükümetinin politikaları eleştirildi, 8 Mart’ın kadınlar için mücadelenin simgesi olduğu ifade edildi. Eylemde Öğrenci Kolektifleri’nden kadınların hazırladığı dövizler oldukça ilgi gördü.

Bursa
Bursalı kadınlar Bursa Valiliği’nin yürüyüşü yasaklamasına rağmen Dünya Kadınlar Günü’nde sokaktaydı. Atatürk Stadyumu önünde toplanan kadınlar polisin engellemesine izin vermeyerek Orhangazi Parkı’na doğru yürüyüşe geçtiler. Altıparmak caddesinin bir bölümünü trafiğe kapatan yaklaşık 350 kadının katıldığı yürüyüşte “Kadınlar işe, çocuklar kreşe”, “Uyan, diren, özgürleş”,”Gelsin baba gelsin koca gelsin cop. İnadına isyan inadına özgürlük” sloganları atıldı. 19:30’da Orhangazi Parkına varan kadınlar, söylenen türküler, çekilen halaylar ve yapılan konuşmaların ardından eylemlerine son verdiler. Üzerinde “Üniversiteli kadınlar öne, AKP yerin dibine” yazan üniversiteli kadınların pankartı “hakaret içerdiği” gerekçesiyle polis tarafından kaldırılması istendi. Polisin tehditlerine rağmen, üniversiteli kadınlar “Bu üniversiteli kadınların talebidir. Bu pankartı kapattıramazsınız” diyerek direndi ve pankartlarını kaldırtmadı. Eylemde liseli kadınların hazırladık
ları pankart oldukça ilgi çekti.

Trabzon
KTÜ Öğrenci Kolektifi Kadın Atölyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü üniversitede kutladı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde toplanan üniversiteli kadınlar yaptıkları sokak tiyatrosunun ardından slogan ve şarkılarla rektörlüğe doğru yürüyüşe geçti. Kadınlar yürüyüşün ardından bir basın açıklamasıyla taleplerini dile getirdi. Yürüyüş sırasına bir grup ülkücü faşist de kantinden çıkarak tekbirlerle provoke etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Sendika.Org

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann