İbrahim Kaypakkaya Ankara’da Anıldı

Devrimci mücadelenin önderlerinden İbrahim Kaypakkaya, katledilişinin 33. yılında Ankara’da yapılan bir basın açıklamasıyla anıldı.

Ankara 78’liler Derneğinin çağrısı ve Demokratik Haklar Platformu ile Halkevlerinin katılımıyla gerçekleşen anma etkinliği 12.30’da Yüksel Caddesinde başladı.

Devrim şehitleri için yapılan saygı duruşunun ardından Ankara 78’liler Derneği adına Ruşen Sümbüllüoğlu bir açıklama yaptı. Açıklamada; Diyarbakır’da işkencede katledilen komünist önder İbrahim Kaypakkaya’nın, direnişin ve meydan okuyuşun simgesi olduğu belirtilerek Kaypakkaya’nın devrimci mücadeleyle geçen hayatı anlatıldı. Onun, Denizlerin, Mahirlerin 12 Mart faşizmine karşı başlattığı mücadelenin giderek büyüyen bir dalga haline geldiği ve tüm toplumun vicdanında yer ederek, haklının yanında yer alan devrimcilerle beraber yayıldığı söylendi. 33 yıl önce işkenceyle öldürülen Kaypakkaya’nın katillerinden hala hesap sorulmadığı hatırlatılarak bunun hesabını şimdi tüm kamuoyu önünde sordukları belirtildi.

Ankara 78’liler Derneğinin açıklamasının ardından; Demokratik Haklar Platformu bir açıklama yaparak; “Kaypakkaya’nın bu ülke topraklarına ektiği fikirlerin yaşamaya devam ettiği, O’nun fikir ve düşüncelerinin emekçi halkların sınıf mücadelesinde yaşadığı belirtilerek hayatı anlatıldı. Açıklamada, Mercanda katledilen 17 devrimci, Diyarbakır olaylarında öldürülenler ve Devrimci Demokrasi muhabiri İlyas Aktaş anıldı ve Nepal Komünist Partisi’nin (Maoist) mücadelesi selamlandı. Kaypakkaya’nın mücadelesinin yaşatılacağı vurgulanarak açıklama sona erdi.

Anma “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür” sloganlarıyla bitti.

Sendika.org – Ankara