Toplumsal Hareket Sendikacılığı Broşürü

 

 

 • EMEK HAREKETİNİN KRİZİ, SENDİKAL KRİZ
  • Sendikal hareket krizde!
  • İşçi sayısı artarken sendikalı işçi sayısı düşüyor.
  • Toplu sözleşme ve grevler başarısız
  • İşçilerde güven bunalımı
  • Siyasal alanda etkisizlik

   

 • KRİZİN TEMEL NEDENLERİ
  • Sendikal bürokrasi ve yozlaşma
  • İdeolojik hegemonyanın dağılması

   

 • YENİ SERMAYE STRATEJİSİ
  • Küçük ve orta ölçekli işletmeler
  • Emek süreci ve emek yönetimi

   

 • YENİ PROLETERLEŞTİRME DALGASI
  • Geleneksel işçi sınıfı, yeni işçi kitlesi
  • Yeni işçi kitlesinin özellikleri
  • Nitelikli İşgücü
  • Sermaye şiddeti ve yeni işçi kitlesi
  • İşsizlik ve toplumsal dışlanma sorunu
  • Yeni İşçi Kitlesi, Sınıf Mücadelesi ve Sınıf Bilinci
  • Sınıf kimliği ve alt kimlikler

   

 • SINIF VE SİYASET

 

 • YENİ BİR SENDİKAL HAREKETE DOĞRU
  • Sermayenin sendikal model önerileri
  • Kitle sendikacılığının tarihsel gelişimi
  • Toplumsal Hareket Sendikacılığı

   

 • YENİ BİR ÖRGÜTLENME STRATEJİSİ
  • Örgüt yapısı değişmeli
  • Yaşam çevresi ve işçi örgütlenemesi
  • Mücadele Hedefleri ve Biçimleri
  • Uluslararası Sendikal Mücadele
  • Geleneksel işçi kitlesi ve sendikalar
  • Kamu çalışanlarının sendikal mücadelesi

   

 • SONUÇ